školní družina helsinská

Školní družina je umístěna v samostatné budově školy a dvou kmenových třídách. Určena je žákům 1. – 4. třídy.

Přijímání žáků do školní družiny se řídí vnitřním předpisem – nařízení ředitele školy, platným od 1. 9. 2013. Ten je k dispozici u vedení školy.

Při pěkném počasí využívají děti školní hřiště. Činnost ŠD je velmi pestrá – děti se pravidelně účastní akcí a soutěží školních družin v Olomouci.

Provoz školní družiny: 6.00 – 17.00

Vychovatelky ŠD:

1. ODD. – p. vych. Monika TOVÁRKOVÁ   

2. ODD. – p. vych. Mgr.Kristina FINSTERLE   

3. ODD. – p. vych. Dagmar HUBIČKOVÁ   

4. ODD. – p. vych. Mgr. Ivana TARASOVIČOVÁ   

5.ODD. – p.vych. Mgr. Eva LUDVÍKOVÁ   

Kontakt : 603 755 902

Vnitřní řád školní družiny

Pokyny k platbám za školní družinu

Režim ve školní družině:

6. 00 – 8. 00 – ranní scházení dětí, odpočinkové-rekreační činnosti, stolní, stavebnicové hry, tělovýchovné chvilky

11. 40 – 13. 00 – relaxační činnost, rekreační činnost, osobní hygiena, oběd

13.00 – 15. 00 hod. – zájmové činnosti

15.00 – 17. 00 hod. – individuální příprava, rekreační činnost, zájmové činnosti