stravování

Školní jídelna

Vedoucí jídelny: Alena Veselá
tel: 585 427 342,

Ceny stravného

 

OD 1. 9. 2022 SE MĚNÍ CENA STRAVNÉHO:

ŽÁCI 7 – 10 let  koef. 0,6   31,- Kč

ŽÁCI 11 – 14 LET  koef. 0,7   36,-Kč

ŽÁCI 15 LET A VÍCE  koef. 0,8   42,-Kč

Účet pro platbu stravného:

020036-1807716389/0800

Úřední hodiny a vydávání obědů

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou od 7:45 do 10:00.

Obědy se vydávají od 11:45 do 14:00.

Výdej obědů pro cizí strávníky a nemocné děti ZŠ Terera pouze v první den nemoci je od 11:00 do 11:45.

Pro nemocné děti ZŠ Helsinské pouze v první den nemoci je od 11:00 do 11:30.

Prosíme o dodržení výdejní doby!

jidelna
jidelna

Vnitřní řád školní jídelny

Vedoucí jídelny: Alena Veselá
tel: 585 427 342,

Od začátku listopadu 2019 je výdej obědů registrován pomocí našich školních čipů (kterými se již děti čipují před vstupem do školy). Proto je nutné, aby Vaše dítě mělo vždy čip při sobě, když jde na oběd. Pokud Vaše dítě čip nemá, můžete jej zakoupit v kanceláři školy. V případě, že čip nezakoupíte, je nutné zakoupit si evidenční kartičku s čárovým kódem v kanceláři jídelny.

Odhlašovaní a kontrola odběru obědů – obědy si odhlašují rodiče sami na webu www.strava.cz do 10:00 hod. předcházejícího dne, výjimečně telefonicky, osobně nebo emailem (také nejpozději do 10:00 hod. předcházejícího dne).

 

Celý vnitřní řád naleznete zde.

Stravovací komise

 

Případné připomínky ke stravování můžete sdělovat na e-mailové adresy rodičů.

Mgr. Jana Zálešáková učitelka
Mgr. Petra Poláčková učitelka
pí Hana Soukupová rodič:
pí Benešová rodič: