Zákonné povinnosti

Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

– Způsob hrazení nákladů za poskytnutí informací – dokument v pdf

V případě žádosti o poskytnutí informací uvedených v dokumentu nás kontaktujte na adrese: