Školní poradenské pracoviště

Výchovní poradci

Pracoviště
Tererovo náměstí 1

Mgr. Jana
Vaďurová

výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP

732 181 287

585 750 187 – sborovna

Konzultační hodiny

středa 13:00 – 15:00

po předchozí domluvě i v jiných termínech

Pracoviště
Helsinská 6

Mgr. Martina

Hubálková

výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP

 734 561 491

585 413 245 – kancelář

Konzultační hodiny

středa 13:00 – 14:00

po předchozí domluvě i v jiných termínech

Náplň práce

výchovného poradce

 

Zpracováno dle vyhlášky
MŠMT 72/2005Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.