Školní poradenské pracoviště

Výchovní poradci

Pracoviště
Tererovo náměstí 1

Mgr. Jana
Vaďurová

výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP

732 181 287

585 750 187 – sborovna

Konzultační hodiny

středa 13:00 – 15:00

po předchozí domluvě i v jiných termínech

Pracoviště
Helsinská 6

Mgr. Bronislava
Ponikelská

výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP

736 411 791

585 413 245 – kancelář

Konzultační hodiny

středa 14:00 – 15:00

čtvrtek 7:00 – 7:45

po předchozí domluvě i v jiných termínech

Náplň práce

výchovného poradce

 

Zpracováno dle vyhlášky
MŠMT 72/2005Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

 

 

Karierní poradenství

nástěnka