Školní poradenské pracoviště

Kariérové poradenství

Pracoviště
Tererovo náměstí 1

Mgr. Michal

Tinkl

kariérový poradce

585 750 187 – sborovna

Konzultační hodiny

středa 13:30 – 14:00

čtvrtek 11.45 – 12.30

po předchozí domluvě i v jiných termínech

Pracoviště
Helsinská 6

Mgr. Libuše

Pastyříková

kariérový poradce

585 413 245 – kancelář

Konzultační hodiny

středa 13:00 – 15:00

po předchozí domluvě i v jiných termínech

Náplň práce

kariérového poradce

 

Zpracováno dle vyhlášky
MŠMT 72/2005Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

 

 

nástěnka