O škole

Certifikace školy

ŠKOLA ZÍSKALA OCENĚNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI

 

Naše škola získala ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění Bezpečná organizace je důležitou informací nejen pro zákonné zástupce žáků a zaměstnance, ale také širokou a odbornou veřejnost.

Projekt pod názvem Bezpečná organizace se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky na školách. Realizuje jej auditní a poradenská společnost 2K CONSULTING s.r.o.

Audit z oblasti kybernetické bezpečnosti byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace včetně směrnic a přijatých opatření v souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni zaměstnanci v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů se zaměřením na bezpečnostní incidenty a řešení praktických problémů v oblasti školství.

Pro oblast spisové služby a archivnictví jsme toto ocenění získali taktéž v roce 2022. Audit zde byl zaměřený na kontrolu procesů vedení spisové služby v analogové podobě, přípravu na digitalizaci školy a vedení spisové služby, proškolení zaměstnanců v oblasti novinek a legislativních změn, které budou mít dopad pro naši školu.

Více informací o projektu a zápisu naší ZŠ mezi certifikované organizace naleznete zde.

Certifikát kybernetická bezpečnost