O škole

Školská rada

Seznam členů Školské rady při FZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1

 

Předsedkyně školské rady: Mgr. Jana Vaďurová

Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Martina Hubálková

Mgr. Jana Vaďurová

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

Alena Žůrková

Mgr. Zuzana Plšková, Ph. D.

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Mgr. Pavel Michalík

Mgr. Vilém Skyba