O škole

Školská rada

Seznam členů Školské rady při FZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1

 

Předsedkyně školské rady: Mgr. Jana Vaďurová

Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Bronislava Ponikelská

Mgr. Jana Vaďurová

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

Petra Stehlíková, zástupkyně rodičů pracoviště Tererovo nám. 1

Mgr. Zuzana Plšková, Ph. D., zástupce rodičů pracoviště Helsinská 6

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Mgr. Pavel Michalík

Ing. Mgr. Petr Pachta