Školní poradenské pracoviště

Koordinátoři podpory nadání

Náplň práce koordinátora podpory nadání:

Podpora nadaných a talentovaných žáků ve škole. Spolupráce s třídním učitelem i ostatními pedagogy v rozvoji potenciálu žáků.