O škole

Organizace školního roku

Školní rok 2023/2024 začne

v pondělí 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny:
26. 10. 2023 a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny:
23. 12. 2022 – 2. 1. 2024
Vyučování začne:
ve středu 3. 1. 2024

Konec prvního pololetí:
31. 1. 2024

Pololetní prázdniny:
2. 2. 2024

Jarní prázdniny:
4. 3. 2024 – 10. 3. 2024

Velikonoční prázdniny:
28. 3. 2024

Konec školního roku:
pátek 28. 6. 2024

Hlavní prázdniny:
29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

Státní svátky

Den české státnosti:
28. 9. 2023 (čtvrtek)

Den vzniku samostat. čs. státu:
28. 10. 2023 (sobota)

Den boje za svobodu a demokracii:
17. 11. 2023 (pátek)

Den obnovy samostat. čs. státu:
1. 1. 2024 (pondělí)

Velký pátek:
29. 3. 2024

Velikonoční pondělí:
1. 4. 2024

Svátek práce:
1. 5. 2024 (středa)

Den osvobození:
8. 5. 2024 (středa)

Zvonění

0. vyučovací hodina
07:00 – 07:45
Přestávka 07:45 – 08:00

1. vyučovací hodina
08:00 – 08:45
Přestávka 08:45 – 08:55

2. vyučovací hodina
08:55 – 09:40
Velká přestávka 09:40 – 10:00

3. vyučovací hodina
10:00 – 10:45
Přestávka 10:45 – 10:55

4. vyučovací hodina
10:55 – 11:40
Přestávka 11:40 – 11:50

5. vyučovací hodina
11:50 – 12:35
Přestávka 12:35 – 12:45

6. vyučovací hodina
12:45 – 13:30
Přestávka 13:30 – 13:40

7. vyučovací hodina
13:40 – 14:25
Přestávka 14:25 – 14:35

8. vyučovací hodina
14:35 – 15:20
Přestávka 15:20 – 15:30

9. vyučovací hodina
15:30 – 16:15