Zápis do 1. třídy

Pracoviště Helsinská 6

8. a 9. dubna 2024


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve čtvrtek 14. 3. 2024

Vážení rodiče,
rozhodli jste se pro zápis svého dítěte do 1. třídy v naší škole.

Ředitelkou školy je PaedDr. Eva Buchtová.

Vyučujeme dle ŠVP FZŠ Tererovo nám. 1 – školní vzdělávací program školy je k dispozici na každém pracovišti.

Zvláštní pozornost věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.

Výuka cizího jazyka: Od škol. roku 2024/2025 bude výuka angličtiny zařazena do povinných předmětů již od 1. ročníku,

od 7. ročníku je jako druhý cizí jazyk vyučována němčina. 

Škola se profiluje v oblasti tělesné výchovy. Na 2. stupni na pracovišti Terera nabízíme žákům ve vybraných třídách rozšířenou výuku tělesné výchovy.

Výuka plavání: Základní kurz probíhá ve 2. i 3. ročníku – 2. ročník vždy ve 2. pololetí, 3. ročník vždy v 1. pololetí.

Před samotným zápisem si nejprve prosím přečtěte několik důležitých informací:

 

 • Zápis se bude konat:   8. a 9. dubna 2024 od 14.00 do 17.30 hodin.

 

 • Před osobním zápisem je nutné vyplnit Přihlášku k zápisu do 1. ročníku v aplikaci Zápisy online. Tímto způsobem se k zápisu zaregistrujete, vyberete si datum a hodinu samotného zápisu. Počítejte s tím, že k zápisu se máte dostavit 15 min. před termínem, který si zaregistrujete. Registrace bude zpřístupněna od pondělí 25. 3. 2024 do čtvrtka 4. 4. 2024.

 

 • Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám přijde automaticky vygenerovaný potvrzovací e-mail, jehož součástí je Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku, případně Žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost o přijetí do 1. ročníku (případně Žádost o odklad) si stáhněte, vyplňte prosím další požadované údaje, potom vytiskněte a přineste s sebou ve Vámi zvoleném termínu k zápisu do školy.

 

 • K zápisu ve škole s sebou přineste rovněž rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pokud máte jiné dokumenty týkající se vzdělávání Vašeho dítěte, např. doporučení PPP nebo SPC, lékařské zprávy atp., vezměte je také s sebou k zápisu.

 

 • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, je nutné k žádosti o odklad doložit ještě další dva dokumenty:
  a) doporučení PPP nebo SPC
  b) doporučení odborného lékaře (pediatra nebo klinického psychologa)

 

 • Děti budou k základnímu vzdělávání v naší škole přijímány podle KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ:
  1. spádové děti se sourozencem na naší škole
  2. spádové děti bez sourozence na naší škole
  3. nespádové děti se sourozencem na naší škole
  4. nespádové děti bez sourozence na naší škole

Vyhláška – spádové obvody ZŠ

 • Oznámení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude provedeno ZVEŘEJNĚNÍM SEZNAMU registračních čísel. Tento seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce příslušného pracoviště školy a na webových stránkách školy od 22. 4. do 6. 5. 2024. Písemné Rozhodnutí o přijetí se již nevydává. Registrační číslo svého dítěte obdržíte u zápisu ve škole.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Hanu Kalinovou, zástupkyně ředitele školy,

tel. 734 561 476, e-mail: