Helsinská 6

Fotogalerie

Školní rok 2022/2023

Den retroher 3.D a 4.C

Dne 13.1. se třídy 3.D a 4.C zúčastnily DNE RETROHER, jehož účelem bylo přiblížit dětem hry, které hrávali jejich rodiče i prarodiče.
Polovina her probíhala v tělocvičně, kde měly děti možnost vyzkoušet si školku s míčem a se švihadlem, skákání přes gumu a pohybové hry Chodí Pešek okolo, Krvavé koleno apod.
Druhá část probíhala ve třídách vlastivědným projektem a stolními hrami. S velkým zájmem si děti zahrály lodě a přebíranou s provázkem.

Prvouka 3.C

Referáty na exotické ovoce a následná ochutnávka. 5.12.2022

 

Projektový den – Jak se volí prezident – 2. stupeň

V pátek 13. 1. proběhl na 2. stupni naší školy projektový den „Jak se volí prezident“. Žáci „nanečisto“ volili budoucího prezidenta nebo prezidentku České republiky. Vybírali z těch, kteří na post hlavy státu kandidují ve skutečných volbách.  Žáci vyhledávali informace o prezidentských kandidátech, prezentovali jejich medailonky a následně si ve školní volební místnosti i odvolili. Díky informačním materiálům, dokumentárním filmům, navazujícím aktivitám a debatám se žáci seznámili se základními principy demokracie a volebním systémem ČR.

Voleb se zúčastnilo 77 % voličů (85 žáků ze 111 možných), 3 hlasovací lístky byly neplatné. 

 

Školní kolo Olympiády z českého jazyka – 2. stupeň

V pondělí 12.12.2022 se na naší škole konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Celkem se zúčastnilo 17 žáků z 8. a 9. ročníku. Žáci řešili úkoly z mluvnice, tvořili texty na zadané téma, písemně odpovídali na otázky.

Po celkovém vyhodnocení výsledků se na 3. místě umístila žákyně 8.C Adéla Třísková, druhá skončila žákyně 8.C Lucie Mádrová a na 1. místě s nejvyšším počtem bodů skončila Julie Drobková ze třídy 9.C.

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

Jeden den s fyzikou – 9. ročník

V úterý 20. 12. 2022 se žáci 9.C a 9.D zúčastnili fyzikální dílny na PřF UPOL . V laboratořích Katedry experimentální fyziky a přilehlých učebnách si vyzkoušeli řadu experimentů s jednoduchými pomůckami a netradiční školní pokusy. Každá z dílen byla věnována jednomu tématu – vytváření lávové lampy, zkoumání hydrofobních povrchů, experimentům se spojenými nádobami a Pythagorovým pohárem a výrobě mřížkového spektroskopu.

Projektové dny – Oslava sv. Martina a Vánoční zvyky a tradice – 3.D

Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň

 Helsinská hledá talent – 1. stupeň

Ve středu 23.11. proběhlo vystoupení talentovaných dětí 1. stupně naší školy v soutěži Helsinská hledá talent.

Beseda v knihovně – 9.D

Ve čtvrtek 15.12. byla 9.D na besedě a workshopu v Knihovně města Olomouce na téma Voskovec  a Werich. Žáci si tak doplnili informace nejen z literární výchovy, ale také z dějepisu i hudební výchovy

Tvorba Betlému – SUP – 4.D

Vánoční hvězda

Vážení rodiče,

naše škola se společně s Vámi zapojila do projektu Vánoční hvězda, který organizuje Šance Olomouc o.p.s. Tato nezisková organizace už 30 let pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Letos jsme z naší školy společně přispěli částkou 19.140 Kč.

Mockrát děkujeme za Váš příspěvek do sbírky pro nemocné děti.

Mikuláš ve škole

V pondělí 5. prosince se žáci 9. ročníku proměnili v Mikuláše s doprovodem andělů a čertů.  Během dopoledne navštívil Mikuláš se svou družinou děti na 1. stupni.  Žádný hříšník, který by skončil v pekle, se nikde nenašel, takže andělé mohli rozdat všem dětem malou nadílku.

Pro žáky 2. stupně se již tradičně konal Mikulášský turnaj ve vybíjené.

Na 1. místě se umístila třída 8.C, 2. místo obsadila třída 7.C a na 3. místě skončili žáci 9. ročníku.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným týmům a rozhodčím.

Mikulášská sbírka

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. proběhla na naší škole Mikulášská sbírka Maltézské pomoci pro potřebné rodiny.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Soutěže – 2. stupeň

V měsíci říjnu a listopadu se žáci 2. stupně zúčastnili hned několika soutěží.

Ve středu 12. října proběhlo školní kolo Přírodovědného klokana, kde žáci řeší úlohy z technických a přírodovědných oblastí.

V pátek 25. listopadu se vybraní žáci 9. ročníku zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior čtyřčlenných týmů podporující inovativní a logické myšlení. 

Ve středu 19. října se na naší škole uskutečnilo školní kolo 45. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda. Je to tradiční matematická soutěž nazvaná podle starověkého řeckého filozofa, astronoma, kněze, ale hlavně matematika Pythagora, který žil v 6. stol. př. n. l.

Do okresního kola Pythagoriády postoupili tito žáci:

Tony Haviger (7.C), Jakub Tomášek (7.C), Barbora Kafková (9.C), David Vlček (9.C).

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Projekt – Olomouc, naše město – 3.C

Exkurze 3.C ze dne 17.10.2022 do Vlastivědného muzea a k olomouckým kašnám.

Projektový den – Pohádky – 3.C a 3.D

Dne 30.9.2022 proběhl ve třídách 3.C a 3.D projektový den na téma Pohádky, spojený s ukázkou dechových nástrojů ZUŠ Iši Krejčího.

Projektový týden – Malí indiáni 1.C

Projekt – Halloween 1.C

Projekt – Dračí den 1.C

Muzeum umění – 6.C

Žáci 6.C navštívili v rámci hodin výtvarné výchovy Muzeum umění, kde pro ně byla připravena ukázka středověkého tisku.

Dějepisná exkurze – 9. ročník

Ve středu 16. 11. 2022 se žáci 9.C a 9.D zúčastnili dějepisné exkurze do Králické pevnostní oblasti. Navštívili dělostřeleckou tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky.

Planetárium Brno – 6.C a 7.C

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se žáci 6.C a 7.C vypravili do Brna na exkurzi do Planetária.

Zeměpisná exkurze – 8.C

Dne 12. 10. 2022  žáci 8.C navštívili v rámci zeměpisné exkurze Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast.

Projektový den – 2.stupeň

Dne 30. 9. 2022 proběhl na 2. stupni naší školy projektový den se zaměřením na fyziku, chemii, zeměpis a přírodopis. Žáci sestavovali potravní řetězce či pyramidy, seznámili se s nenewtonovskou kapalinou, vyráběli autíčka na balónkový pohon a hledali v okolí školu kešku, jejíž souřadnice museli předtím vyluštit.

Exkurze KOYO – 9. ročník

Ikonografie středověku ve Vlastivědném muzeu – 4.D

Zahradní slavnost

Dne 22.9.2022 se konala ve venkovních prostorách pracoviště Helsinská zahradní slavnost, na jejíž organizaci se podílel Nadační fond SRPŠ a pracovníci školy. Na děti čekala stanoviště s úkoly, opékání špěkáčků, hudba, občerstvení a bohatá tombola. Poděkování patří také rodičům za dárky do tomboly, p. kuchařkám za přípravu buřtů a našim deváťákům za zdatnou pomoc na stanovištích.

Adaptační kurz v lanovém centru – 6.C