Helsinská 6

Fotogalerie

Školní rok 2022/2023

Zahradní slavnost

Dne 22.9.2022 se konala ve venkovních prostorách pracoviště Helsinská zahradní slavnost, na jejíž organizaci se podílel Nadační fond SRPŠ a pracovníci školy. Na děti čekala stanoviště s úkoly, opékání špěkáčků, hudba, občerstvení a bohatá tombola. Poděkování patří také rodičům za dárky do tomboly, p. kuchařkám za přípravu buřtů a našim deváťákům za zdatnou pomoc na stanovištích.

Adaptační kurz v lanovém centru – 6.C