Helsinská 6

Fotogalerie

Školní rok 2022/2023

Vyhlášení NEJ žáků školy

V úterý 27. června 2023 proběhlo na školním hřišti vyhlášení nejúspěšnějších žáků školy.

Barevná středa – vyhlášení

Třídy 1.C a 2.C byly se 100% úspěšností vyhlášeny jako nejlepší třídy v rámci barevné středy a žáci byli štědře odměněni.

Celoroční projekt – 4.D

V úterý 20. června 2023 ukončila třída 4. D svůj celoroční projekt, v němž každý týden hledala indície, které je nakonec zavedly k velkému pokladu…

Mladý záchranář – 2. stupeň

Ve čtvrtek 15. června soutěžili žáci patnácti základních škol O putovní pohár hejtmana Olomouckého kraje. V závodu Mladý záchranář si děti na celkem patnácti stanovištích vyzkoušely například resuscitaci s použitím AED (automatizovaný externí defibrilátor), vyprošťování člověka z auta po nehodě, poskytnutí první pomoci při epileptickém záchvatu či otravě alkoholem nebo vytažení zapadlého cizího tělesa v dýchacích cestách. Kromě zdravotnických stanovišť byly pro děti připraveny také technické úkoly, například plnění různých šifer, které prověřily týmovou spolupráci.

Tým naší školy ve složení Amálie Kantorová, Adéla Mádrová a Lucie Mádrová vybojoval 3. místo.

Gratulujeme!

Záchranářský desetiboj – 2. stupeň

V pondělí 19. června 2023 se vybraní žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili finále „Záchranářského desetiboje“, kde získali 2. místo. Gratulujeme!

Projekt Záchranářská akademie, s podtitulem „Záchranářský desetiboj“, který zaštiťuje statutární město Olomouc, je rozdělen na deset disciplín, které prověřují vědomosti, schopnosti a dovednosti žáků.

Výlet – Rožnov pod Radhoštěm – 3.C a 4.D

Bruslení za školou – 1. stupeň

Procházka historickou Olomoucí – SUP – 4.D

Barevná středa – žlutá

„Pojďme si udělat langoše“ – 2.D

Děti z 2.D si v úterý 20. června 2023 zkusily vytvořit langoše. Těsto se moc vydařilo, strouhání sýru a čištění česneku šlo dětem pěkně od ruky. S organizací akce pomohli vybraní žáci z 9.třídy, kteří nám moc pomohli. A jak to chutnalo? Děti doma jistě poví! 

Sluňákov – 1.C

Loutky a divadlo – SUP – 4.D

Výtvarná soutěž s kočičkou Olou – 2.D

Ve čtvrtek 15. června 2023 se vybraní žáci 2.D zúčastnili vyhlášení výtvarné soutěže „S kočičkou Olou po Olomouci“. Ema Witová se umístila na 5. místě. Gratulujeme.

Barevná středa – červená

Informatika – 2. stupeň

Žáci 9. ročníku se učili sestavit on-line dotazník a následně sesbíraná data vyhodnotili a prezentovali formou statistického plakátu. Žáci 8. ročníku zase tvořili plakát ke Dni Země s tématem „Voda“.

Výlet – Mostkovice-Plumlov – 9.D

Výlet – Hranická propast – 7.C

Barevná středa – hnědá

Vyhráli jsme !!!

V pondělí 5. června 2023 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků kreativní soutěže „Sestroj dopravní prostředek z recyklovatelného materiálu“, kterého se zúčastnili žáci z obou našich škol. Finále se konalo na Sigmundově střední škole v Lutíně a jeho součástí bylo zábavné dopoledne s workshopy, exkurzí po škole a občerstvení. Absolutním vítězem soutěže se stal Tadeáš Tesák z 8.C se svými spolupracovníky Maximem LejskemJakubem Kurkem, ale také ostatní žáci si odnesli další ceny. Výrobky ze soutěže si můžete prohlédnout v minulém příspěvku v naší galerii.

Vězněm ve svém domě – 9. ročník

Žáci devátých tříd se začátkem června zúčastnili dějepisné exkurze do Arcibiskupského paláce, kde absolvovali program Vězněm ve svém domě, který žákům na příběhu arcibiskupa Matochy ilustroval, jak vypadaly praktiky StB v praxi.

Krychle s kvádry – VV – 6.C

Barevná středa – zelená

Projektový den – Učíme jinak aneb deváťáci v roli učitele

Návštěva Senátu – 9. ročník

Ve dnech 29. a 30. května 2023 navštívili žáci 9. ročníku sídlo Senátu. Milým průvodcem jim byl pan senátor Kantor. Žáci si prohlédli prostory Senátu a vyzkoušeli si, jak se v Senátu hlasuje. Potom následovala prohlídka některých významných míst Prahy.

Veselé kočičky v barevném svetru – SUP – 3.D

Etiketa – já a společnost – 1. stupeň

V týdnu 19. – 23. května 2023 probíhal na prvním stupni preventivní týden na téma Etiketa. Žáci se zábavnou formou naučili spoustu nových vědomostí, které mohli zužitkovat během společenského dne, který byl slavnostním zakončením celého projektu. 

Keramický kroužek

Barevná středa – bílá

Sluňákov – Co se děje v půdě? – 3.C

Ve středu 24. května se žáci 3.C zúčastnili venkovního programu pod názvem „Co se děje v půdě?“. Řešili detektivní záhadu zmizelé kupky listí (tlení a tvorba humusu), pozorovali bezobratlé živočichy v půdě a zabývali se problematikou třídění bioodpadu. Program jsme si moc užili!

Soutěž ve sběru starého papíru

Naše škola ve školním roce 2022/2023 opět sbírala na podzim i na jaře starý papír. Celkem se sebralo přes 9 tun starého papíru. Finanční výtěžek půjde na účet NF SRPŠ Helsinská a na odměny vítězům. Pro vítězné třídy nám jedna ochotná maminka upekla krásné a chutné dorty a 3 nejlepší sběrači budou odměněni dárkovou poukázkou do Globusu. Mezi prvními dvěma místy tříd byl velmi těsný rozdíl, tak nakonec o vítězi rozhodlo lepší umístění v podzimním kole.

Umístění tříd podle množství sebraného papíru a procentuální účasti třídy (obě kola):

  1. místo – 3. C
  2. místo – 1. C
  3. místo – 2. C

 

 Nejlepší sběrači (obě kola):

  1. místo – Tomáš Velík, 1. C    614 kg
  2. místo – Josefína Husárková, 2. C 595 kg
  3. místo – Lucie Malacková, 3. C 293 kg

 

 Všem rodičům i dalším příbuzným a jejich pomocníkům velmi děkujeme za skvělou podporu a spolupráci při této akci.

Barevná středa – černá

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů – 9.D

V pátek 12. května 2023 se vybraní žáci 9.D zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů jejímž celostátním garantem je Ministerstvo dopravy – BESIP.

 

Výtvarná soutěž PČR – Bezpečná cesta do školy

S hrdostí Vám můžeme oznámit, že v rámci projektu Markétina dopravní výchova se ve výtvarné soutěži Bezpečná cesta do školy na druhém místě v krajském kole umístila žákyně naší školy, Emička Grešáková ze 4. D. Ocenění jí přišel předat zástupce projektu z řad Policie České republiky. Její práce poputuje do celorepublikového kola, jehož vyhlášeni proběhne v červnu 2023.  

Emičce moc gratulujeme a budeme držet pěsti. 

Barevná středa – modrá

Streetfootball – 2.stupeň

V úterý 9.5.2023 se vybraní žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili turnaje Veolia energy streetfootball. 

ŠD Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjené ve školní družině.

Vajíčkovník

Děti ze školní družiny vytvořily krásný Vajíčkovník, který zdobil v předvelikonoční čas dvůr naší školy.

Kreativní soutěž – 8.C

Sigmundova střední škole strojírenská, Lutín pořádá kreativní soutěž „Sestroj dopravní prostředek z recyklovatelných materiálů“. Soutěže se zúčastní žáci osmých tříd naší školy. 

Přírodovědná exkurze – 9.C a 6.C

V pátek 21.4. 2023 navštívili žáci 6.C a 9.C v rámci přírodovědné exkurze Zoo Olomouc na Svatém Kopečku.

Soutěž TSMO „Chráníme přírodu“ – 1. stupeň

Děti 1. stupně naší školy se zapojily do soutěže TSMO „Chráníme přírodu“.  Ta probíhala ve 3 etapách. Třídy se zapojily do celostátní akce „Ukliďme Česko“, v Rozáriu absolvovaly outdoorovou aktivitu „Cesta kolem světa“ a vytvořily návrhy polepu popelářského vozu. Porota pak výtvarná díla vyhodnotila. 1. místo v katergorii 1. stupně ZŠ získal Šimon Crhonek a jeho obrázek bude sloužit jako předloha k polepu auta TSMO. V konečných výsledcích  třída 3.D obsadila 2. místo, třída 2. D se umístila na 4. místě a zvláštní ocenění za výtvarnou část soutěže získaly 4 žákyně z 2.C – Justýna Mohlerová, Viktorie Voleská, Sofie Gastová a Josefína Husárková.

Výtvarná soutěž PČR – Bezpečná cesta do školy

Do výtvarné soutěže PČR „Bezpečná cesta do školy“ byly za naši školu poslány práce Emy Grešákové ze 4.D, Jana Remla z 6.C a Radko Pacáka  z 6.C.

Chlupatý svět – 3.C

V úterý 18. dubna 2023 se žáci 3.C  zúčastnili výukového multisenzoriálního programu „Chlupatý svět“ se zaměřením na život savců ve Vlastivědném muzeu Olomouc.

Florbalový turnaj

V pátek 14. dubna 2023 se vybraní žáci prvního stupně, konkrétně žáci 3. tříd, zúčastnili florbalového turnaje na Gymnázium Čajkovského 9 v Olomouci. Žáci měli možnost zahrát si několik utkání proti školám z Olomouce a jejího okolí. Kluci ukázali svoji bojovnost a týmovost, která je dovedla až do velkého finále. Ve finále jsme prohráli se ZŠ Tovačov 2:1 a odnesli jsme si tak 2. místo – stříbrnou medaili. Pro tým, to ale znamenalo obrovské zklamání a projev emocí. Na druhé straně kluci předvedli opravdu kvalitní výkon, na který můžou být hrdí a zároveň si odnáší z turnaje spoustu zkušeností a zážitků.

Kluci, děkujem!

Velké díky patří také hlavním pořadatelům a trenérům z FBS Olomouc, kteří celý turnaj pro děti uspořádali.

Zápis do 1. tříd

Ve dnech 3. a 4. dubna 2023 se na naší škole uskutečnil zápis do 1. třídy. Děti pod vedením paní učitelek plnily různé úkoly. Většina dětí se těšila. A i my se těšíme na nové prvňáčky.

Vývarná soutěž – Závislost na internetu

Vítězi školního kola výtvarné soutěže na téma „Netolismus – závislost na internetu“ jsou Eduard Havlík, Ema Grešáková a Thea Němečková (všichni ze třídy 4.D).Gratulujeme!

Soutěž TSMO – 1. stupeň

Žáci 1. stupně se zapojili do soutěže TSMO pro základní školy zaměřenou na ekologii. Jednou z etap této soutěže je outdoorová hra „Cesta kolem světa“, která proběhla v Botanické zahradě a Rozáriu.

Dopravní hřiště Semafor – 4. a 5. ročník

V posledním březnovém týdnu se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili „nultých“ hodin na olomouckém dopravním hřišti. Zopakovali si teorii dopravní výchovy, bezpečnost a pravidla, a nechyběly ani základy 1. pomoci.
Pokud jste ještě nenavštívili naše dopravní hřiště, určitě doporučujeme! Těšíme se na praktickou výuku.

Velikonoční tvoření ve VV

Festival Jeden svět – 2. stupeň

Žáci druhého stupně se zúčastnili festivalu Jeden svět Olomouc, na kterém zhlédli sérii filmů a společně diskutovali o lidských právech. (Fotky poskytl JSNS Olomouc)

Projektový den – Den s Andersenem – 1. stupeň

Mobilní dopravní hřiště Semafor v naší škole

Návštěva dětí z MŠ ve škole

Dne 21. a 24. března 2023 navštívili naši školu předškoláci z MŠ Helsinská a MŠ Barevný svět, aby si spolu s prvňáky vyzkoušeli, co všechno je bude ve škole čekat.

Den otevřených dvěří a jarní jarmark

Inspirace řeckou bájí o Chiméře – VV – 8.C

Ponožkový den

Každoročně je datum 21. 3. spojováno s tzv. ponožkovým dnem. Na toto datum připadá Světový den Downova syndromu a symbolicky odkazuje na  podstatu postižení, kdy má člověk v genetické výbavě o jeden 21. chromozom navíc. 

Ponožky byly jako symbol zvoleny proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmeno X připomínající příčinu tohoto onemocnění – poruchu chromozomu X. Lidé po celém světě  tak v tento den vyjadřují podporu lidem s tímto onemocněním  nošením dvou rozdílných ponožek. 

Děkujeme všem  zúčastněným žákům a učitelům za podporu. 

Školení první pomoci pro žáky – 2. stupeň

V pátek 17. března 2023 proběhlo na naší škole v rámci prevence školení první pomoci pro žáky. Žáci druhého stupně si na vlastní kůži vyzkoušeli poskytnutí první pomoci pod dohledem zkušených záchranářů a vyslechli si cenné rady z praxe.    

Preventivní program – Příběh pana Tydýta – 1.C

V pátek 17. března 2023 se uskutečnil v 1.C preventivní program Příběh pana Tydýta. 

Tvorba domů z kartonu – SUP – 4.D

Projektový den – Prevence zneužívání návykových látek – 2. stupeň

Ve čtvrtek 16. února 2023 byl pro žáky druhého stupně v rámci týdne prevence připraven projektový den na téma Prevence zneužívání návykových látek.

Školu navštívil odborník z praxe – příslušník Policie ČR, který měl pro žáky nachystaný program včetně brýlí simulujících pocit omámení smyslů. Dále žáci řešili úkoly online i v rámci různých aktivit a her v prostorách školy a následně zpracovávali své výstupy na téma drogy.

Školní kolo Ekonomické olympiády – 2. stupeň

V pondělí 23. ledna 2023 proběhlo školní kolo Ekonomické olympiády. Je to soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a žákům nižších stupňů víceletých gymnázií. Její vizí je seznámit žáky se základními ekonomickými pojmy, zlepšit jejich finanční gramotnost a zpřístupnit ekonomická témata mladým lidem.

Školního kola se zúčastnilo 57 žáků z 8. a 9. ročníku.

Po celkovém vyhodnocení výsledků se na děleném 3. místě umístila Adéla Třísková (8.C), Jiří Schwáb (9.D), Marek Tomášek (9.D) a Martin Konupčík (9.D) s 64% správných odpovědí, druhá skončila žákyně 9.C Kafková Barbora s 76% a na 1. místě s 80% úspěšností v testu skončil David Vlček ze třídy 9.C.

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

David Vlček se umístil na 5. místě v Olomouckém kraji a postoupil do celostátního finále, které se uskuteční v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity

Památky Olomouce a Muzeum umění – 7.C

Vítání občánků

Dne 6. ledna 2023 se děti z pěveckého kroužku naší školy zúčastnily Vítání občánků v obřadní síni olomoucké radnici s připraveným kulturním programem.

Život s handicapem – týden prevence – 3.C a 4.D

V rámci týdne prevence třídy 3. C a 4. D nahlédly do života  osob s různým druhem handicapu. Žáci se učili, jak se těmto lidem přiblížit, jak s nimi komunikovat, jak správně nabídnout pomoc a podporu. Sami na sobě si vyzkoušeli, jaké to je být např. nevidomý nebo připoutaný na invalidní vozík, učili se znakový jazyk a Braillovo písmo.

Tímto bychom rády poděkovaly za zapůjčení různých kompenzačních pomůcek naší milé kolegyni Janičce, paní Veronice Haiclové z Tyfloservisu v Olomouci a obzvláště paní Petře Hartingerové a paní Michaele Hudcové z Oblastní unie neslyšících v Olomouci, které byly tak hodné a poctily nás svou návštěvou, aby dětem zprostředkovaly autentické zážitky při setkání s osobami se sluchovým handicapem.

Projektový den – 4.D

Dne 13. ledna se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého žáci 4. D zúčastnili projektového dne na téma „Je každý, kdo učí, učitelem?“.

Za podpory Katedry společenských věd Pdf UP v Olomouci si děti vyzkoušely být na chvíli studenty vysoké školy, zjistily, co vše je potřeba k tomu, aby člověk mohl učit a v rámci diskuze a praktických aktivit zpracovávaly odvěké téma: Jaký je ten nejlepší a ten nejhorší učitel?

Den retroher 3.D a 4.C

Dne 13.1. se třídy 3.D a 4.C zúčastnily DNE RETROHER, jehož účelem bylo přiblížit dětem hry, které hrávali jejich rodiče i prarodiče.
Polovina her probíhala v tělocvičně, kde měly děti možnost vyzkoušet si školku s míčem a se švihadlem, skákání přes gumu a pohybové hry Chodí Pešek okolo, Krvavé koleno apod.
Druhá část probíhala ve třídách vlastivědným projektem a stolními hrami. S velkým zájmem si děti zahrály lodě a přebíranou s provázkem.

Prvouka 3.C

Referáty na exotické ovoce a následná ochutnávka. 5.12.2022

 

Projektový den – Jak se volí prezident – 2. stupeň

V pátek 13. ledna 2023 proběhl na 2. stupni naší školy projektový den „Jak se volí prezident“. Žáci „nanečisto“ volili budoucího prezidenta nebo prezidentku České republiky. Vybírali z těch, kteří na post hlavy státu kandidují ve skutečných volbách.  Žáci vyhledávali informace o prezidentských kandidátech, prezentovali jejich medailonky a následně si ve školní volební místnosti i odvolili. Díky informačním materiálům, dokumentárním filmům, navazujícím aktivitám a debatám se žáci seznámili se základními principy demokracie a volebním systémem ČR.

Voleb se zúčastnilo 77 % voličů (85 žáků ze 111 možných), 3 hlasovací lístky byly neplatné.

 

Školní kolo Olympiády z českého jazyka – 2. stupeň

V pondělí 12.12.2022 se na naší škole konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Celkem se zúčastnilo 17 žáků z 8. a 9. ročníku. Žáci řešili úkoly z mluvnice, tvořili texty na zadané téma, písemně odpovídali na otázky.

Po celkovém vyhodnocení výsledků se na 3. místě umístila žákyně 8.C Adéla Třísková, druhá skončila žákyně 8.C Lucie Mádrová a na 1. místě s nejvyšším počtem bodů skončila Julie Drobková ze třídy 9.C.

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

Jeden den s fyzikou – 9. ročník

V úterý 20. 12. 2022 se žáci 9.C a 9.D zúčastnili fyzikální dílny na PřF UPOL . V laboratořích Katedry experimentální fyziky a přilehlých učebnách si vyzkoušeli řadu experimentů s jednoduchými pomůckami a netradiční školní pokusy. Každá z dílen byla věnována jednomu tématu – vytváření lávové lampy, zkoumání hydrofobních povrchů, experimentům se spojenými nádobami a Pythagorovým pohárem a výrobě mřížkového spektroskopu.

Projektové dny – Oslava sv. Martina a Vánoční zvyky a tradice – 3.D

Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň

 Helsinská hledá talent – 1. stupeň

Ve středu 23.11. proběhlo vystoupení talentovaných dětí 1. stupně naší školy v soutěži Helsinská hledá talent.

Beseda v knihovně – 9.D

Ve čtvrtek 15.12. byla 9.D na besedě a workshopu v Knihovně města Olomouce na téma Voskovec  a Werich. Žáci si tak doplnili informace nejen z literární výchovy, ale také z dějepisu i hudební výchovy

Tvorba Betlému – SUP – 4.D

Vánoční hvězda

Vážení rodiče,

naše škola se společně s Vámi zapojila do projektu Vánoční hvězda, který organizuje Šance Olomouc o.p.s. Tato nezisková organizace už 30 let pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Letos jsme z naší školy společně přispěli částkou 19.140 Kč.

Mockrát děkujeme za Váš příspěvek do sbírky pro nemocné děti.

Mikuláš ve škole

V pondělí 5. prosince se žáci 9. ročníku proměnili v Mikuláše s doprovodem andělů a čertů.  Během dopoledne navštívil Mikuláš se svou družinou děti na 1. stupni.  Žádný hříšník, který by skončil v pekle, se nikde nenašel, takže andělé mohli rozdat všem dětem malou nadílku.

Pro žáky 2. stupně se již tradičně konal Mikulášský turnaj ve vybíjené.

Na 1. místě se umístila třída 8.C, 2. místo obsadila třída 7.C a na 3. místě skončili žáci 9. ročníku.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným týmům a rozhodčím.

Mikulášská sbírka

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. proběhla na naší škole Mikulášská sbírka Maltézské pomoci pro potřebné rodiny.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Soutěže – 2. stupeň

V měsíci říjnu a listopadu se žáci 2. stupně zúčastnili hned několika soutěží.

Ve středu 12. října proběhlo školní kolo Přírodovědného klokana, kde žáci řeší úlohy z technických a přírodovědných oblastí.

V pátek 25. listopadu se vybraní žáci 9. ročníku zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior čtyřčlenných týmů podporující inovativní a logické myšlení. 

Ve středu 19. října se na naší škole uskutečnilo školní kolo 45. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda. Je to tradiční matematická soutěž nazvaná podle starověkého řeckého filozofa, astronoma, kněze, ale hlavně matematika Pythagora, který žil v 6. stol. př. n. l.

Do okresního kola Pythagoriády postoupili tito žáci:

Tony Haviger (7.C), Jakub Tomášek (7.C), Barbora Kafková (9.C), David Vlček (9.C).

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Projekt – Olomouc, naše město – 3.C

Exkurze 3.C ze dne 17.10.2022 do Vlastivědného muzea a k olomouckým kašnám.

Projektový den – Pohádky – 3.C a 3.D

Dne 30.9.2022 proběhl ve třídách 3.C a 3.D projektový den na téma Pohádky, spojený s ukázkou dechových nástrojů ZUŠ Iši Krejčího.

Projektový týden – Malí indiáni 1.C

Projekt – Halloween 1.C

Projekt – Dračí den 1.C

Muzeum umění – 6.C

Žáci 6.C navštívili v rámci hodin výtvarné výchovy Muzeum umění, kde pro ně byla připravena ukázka středověkého tisku.

Dějepisná exkurze – 9. ročník

Ve středu 16. 11. 2022 se žáci 9.C a 9.D zúčastnili dějepisné exkurze do Králické pevnostní oblasti. Navštívili dělostřeleckou tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky.

Planetárium Brno – 6.C a 7.C

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se žáci 6.C a 7.C vypravili do Brna na exkurzi do Planetária.

Zeměpisná exkurze – 8.C

Dne 12. 10. 2022  žáci 8.C navštívili v rámci zeměpisné exkurze Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast.

Projektový den – 2.stupeň

Dne 30. 9. 2022 proběhl na 2. stupni naší školy projektový den se zaměřením na fyziku, chemii, zeměpis a přírodopis. Žáci sestavovali potravní řetězce či pyramidy, seznámili se s nenewtonovskou kapalinou, vyráběli autíčka na balónkový pohon a hledali v okolí školu kešku, jejíž souřadnice museli předtím vyluštit.