Helsinská 6

Fotogalerie

Školní rok 2023/2024

Projekt „Porozumíš, neohrozíš“

Žáci 7. a 6. tříd se zúčastnili dopravně bezpečnostního projektu „Porozumíš, neohrozíš“. Projekt přispěl k většímu porozumění pravidlům a ostatním účastníkům provozu a bezpečnosti dětí na silnicích, ať už se pohybují na kolech, koloběžkách sami, s kamarády či s rodiči. Za odměnu pak všichni obdrželi led světýlka na jejich dopravní prostředek. 

Soutěž Poznej a chraň – Kamenná krása

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 proběhla slavnostní vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže při DDM Olomouc  Poznej a chraň – Kamenná krása. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout vítězné práce kolektivu autorů z naší školy. Odměnou byl nejen diplom, ale i polodrahokamy. Výstava je k shlédnutí do konce dubna.

Záchranářský desetiboj – 2. stupeň

V dubnu třídy 2. stupně absolvovaly záchranářský desetiboj v aquaparku. Děti si procvičily fyzickou kondici i znalosti první pomoci.

Výtvarná výchova v 6. ročníku

Třída 6. D se inspirovala báji o Mínotaurovi a žáci z  6. C se dozvěděli spoustu informací o starověké Číně od učitelů z Konfuciova institutu.

Beseda v Knihovně města Olomouce – 8.C

V pátek 1. března 2024 se žáci 8. C zúčastnili besedy v KMO na téma Země fantazie.

3.D v kostele u sv. Mořice

Krásnou prohlídkou a programem s velikonoční tématikou ukončily týden děti ze třetí třídy.

2.D ve Vlastivědném muzeu

Velikonoční tématiku v muzeu a procházku slunnou Olomoucí si užily děti z 2.D

Florbalový turnaj 1. stupně

Před jarními prázdninami stihli žáci 3.-5. tříd odehrát turnaj ve florbale. Soutěžila smíšená družstva. Atmosféra byla perfektní! Děkujeme p.uč Melichárkové za organizaci, spolužákům z 8. třídy za funkci rozhodčích a všem fanouškům za držení palců. Vyhrál tým žáků z 5.C!

Valentýn na Helsinské

14.2. se to na naší škole neslo v barvách červené a růžové. Žáci 1. stupně se učili o původu tohoto svátku, vyráběli valentýnky, tvořili, plnili úkoly a 5.C si dokonce usmažila valentýnské palačinky. Děkujeme deváťákům za roznesení všech doručených přáníček. 

Projektový týden o zdravém stravování v 1.D

Tento týden se v první třídě opravdu vydařil. Celý týden děti nosily zdravé svačinky a povídaly si o nich. Dokáží již rozlišit ne/zdravé jídlo. Umí skvěle krájet, strouhat, míchat, umývat nádobí, utírat stoly a také umí dodržovat pravidla stolování.

Zdravý životní styl v 2.D

Druháčci už znají správnou životosprávu, v rámci prvouky si řekli vše o lidském těle, pracovali ve skupinách  a v TV si pořádně dali do těla i zrelaxovali.

Třeťáci na dopravním hřišti Semafor

Děti z třetí C i D navštívily v únoru tzv. „nultou“ hodinu na dopravním hřišti. Probraly základní pravidla silničního provozu, bezpečnost i první pomoc. No a za rok hurá na praktickou část. 

Bowling 5.C

Děti z páté třídy jsi v únoru užívaly bowling v Šantovce.

Čtvrteční keramika

Dětem v kroužku keramiky se daří a práce je moc baví. Pojďte nakouknout do dílny.

Výšlap 1.D na Kosíř

28. ledna se vydaly děti z 1.D společně s rodiči na rozhlednu Velký Kosíř. Vše jim vyšlo parádně a krásně si společně užili nedělní odpoledne. 

Miniopery v divadle

K závěru 1. pololetí vyrazily některé třídy na divadelní představení Miniopery (J. Uhlíř, Z. Svěrák).

Bowling

Některé třídy 1. stupně vyrazily na bowling do Šantovky a moc si to všichni užili.

Ptáci v zimě

Žáci 4.D zjišťovali, jaké druhy ptáků můžeme vidět v zimě na krmítku a také se jim povedla vyrobit nádherná krmítka z šišek. TSMO jim jako odměnu do zapojení soutěže dovezly hotové ptačí budky.

Den pokrývek hlavy

15.1. jsme se připojili k mezinárodnímu dni a děti i učitelé měli tematicky svou vybranou pokrývku hlavy. Bavili jsme se o historii pokrývek i originalitě vybraných zemí a také jsme pár vyrobili.

Jak se daří prvňáčkům?

No skvěle! Zvládají už skupinovou výuku. Děti z 1.D skládaly slova ze slabik a v 1.C se používaly všechny smysly :-).

Třeťáci dělají pokusy

Žáci ze třetích tříd si zahráli na malé chemiky a v rámci prvouky zkoumali rozpustnost látek. Hodinu si moc užili!

Ohlédnutí za vánočními besídkami

Vánoční besídky se na prvním stupni opravdu vydařily. Děti si užily krásnou atmosféru a přišel i Ježíšek :-). 

Svět práce – 2. stupeň

Jeden den s fyzikou – 9 .ročník

Ve středu 20. 12. 2023 se žáci 9.C zúčastnili fyzikální dílny na PřF UPOL . V laboratořích Katedry experimentální fyziky a přilehlých učebnách si vyzkoušeli řadu experimentů s jednoduchými pomůckami a netradiční školní pokusy. Každá z dílen byla věnována jednomu tématu – sestavování katapultu, seznámení se s akustikou a Chladniho obrazci, vyváření hologramů a objevovaní principů optických klamů (Amesova místnost).

Školní kolo Olympiády z ČJ

V pátek 5. ledna 2024 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků školního kola olympiády z českého jazyka. Zúčastnění žáci obdrželi diplom a drobnou věcnou cenu. Do okresního kola postoupila Adéla Třísková z 9.C.

Výchovný pořad Louskáček

Děti z 1. stupně navštívily výchovně-vzdělávací program Louskáček v produkci žáků, studentů a učitelů ZUŠ Žerotín Olomouc, ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc a ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc – výtvarný obor. Děti druhých tříd si představily děj i v rámci projektu.

Punčování 1.D

I děti z 1.D se prošly adventní Olomoucí a ochutnaly vánoční punč.

Svíčkárna čtvrťáků

Děti ze čtvrtých tříd strávily voňavý čas plný kreativity a tvoření v olomoucké svíčkárně SoyCa a moc si to užily.

Vánoční čas v 1.C

1.C prožívala advent opravdu intenzivně. Děti stihly vyrobit krmítka pro ptáčky a rozvěsit je na školní zahradě, zahrát si deskové hry, vyrobit spoustu vánočních prací a adventní čas zakončily pravou vánoční párty s dárečkami. 

Advent v 2.D

Děti z 2.D si adventní čas užily parádně. Stihly program v Nakladateství Zlatá Velryba, punč na náměstí, projekt o Louskáčkovi i divadelní představení Louskáček.  

Pečení ve 4.D

Jedno prosincové dopoledne nám krásně provoněly školu svým pečením děti  ze 4.D. Podívejte, jak skvěle jim to šlo. 

Recitační soutěž 1. stupně

V prosinci se konala recitační soutěž. Ve školním kole reprezentovaly svou třídu vždy 3 vybrané děti z třídního kola. Konkurence byla velká a děti se krásně připravily. Soutěžilo se ve třech kategoriích – 1. třídy, 2. a 3. třídy a 4. a 5. třídy.

Informatika – 1. stupeň

Malá ukázka prací žáků 4. a 5. tříd v hodinách informatiky. Ve WORDu si napsali krátký příběh, který doplnili svými ilustracemi. 

Vánoční koncerty

Adventní dobu nám zpříjemnily koncerty našeho Pěveckého kroužku pod vedením Mgr. Petry Poláčkové. Malí zpěváčci vystoupili před rodiči, spolužáky i před dětmi z mateřských škol. Koncerty se povedly a vystoupili na nich také hosté. Těšíme se zase za rok.

Vánoční turnaj ve vybíjené

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 se pro žáky 2. stupně již tradičně konal turnaj ve vybíjené.

Na 1. místě se umístila třída 8.C, 2. místo obsadila třída 9.C a na 3. místě skončila třída 7.C.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným týmům a rozhodčím.

Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 7.12. jsme si zpříjemnili adventní čas školním jarmarkem. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky dětí, občerstvit se v jídelně, pro děti byla připravena dílnička a relaxační místnost. Děkujeme pěveckému kroužku za milé vystoupení. Na závěr jarmarku jsme si rozsvítili stromeček a pojmenovali ho Hvězdička. Děkujeme všem za nádhernou atmosféru a setkání.

Bruslení 5.C

Ve středu 6.12. vyrazili páťáci na kluziště na náměstí. Na ledě jim to šlo skvěle a po výkonu se odměnili dobrým punčem.

Mikuláš 5.12.

Jako každým rokem k nám v úterý 5.12. zavítal Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou. Navštívili každou třídu na 1. stupni, zkontrolovali Knihu hříchů a dětem nechali sladkou nadílku. Počet žáků naší školy se nezměnil a těšíme se zase za rok!

Maltézská pomoc

Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do letošní „Mikulášské sbírky“. Materiální pomoci se sešlo opravdu hodně.

Helsinská hledá talent

V pátek 24. listopadu jsme se potkali v tělocvičně a těšili jsme se na originální čísla talentovaných dětí 1. stupně. Soutěž nám zahájila loňská vítězka Emička M. z 6.D a opět se vystoupení velmi povedlo.    V kategoriích jednotlivci a skupiny se soutěžilo ve zpěvu, v tanci, ve hře na hudební nástroj, četlo se čínsky, viděli jsme parkour i pokusy. Celá porota byla ohromena skvěle připravenými čísly dětí. Jejich snahu a odvahu odměnilo početné publikum obrovským potleskem. Děkujeme všem vystupujícím, paním učitelkám 1. stupně za organizaci a celé školní družině s paními vychovatelkami za hlasy publika a velkou podporu. Za rok se opět těšíme.

2.C,D ve Sluňákově

V listopadových dnech se děti z druhých tříd vydaly do ekologického centra Sluňákov na program „Vypečená houska“. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely proces výroby pečiva – od samotného zrna obilí až k upečené housce (mlácení obilí cepem, mletí zrní na mouku, zadělávání kvásku a těsta). Program si skvěle užily!

ČEPS Cup 1. stupeň

Vybraní žáci 4. a 5. tříd nás v listopadu reprezentovali na okresním fotbalovém kole florbalového turnaje. Kluci vyjeli 10. listopadu do Šternberku, děvčata hrála 30. listopadu v Olomouci. Velmi děkujeme všem hráčům za reprezantaci školy, dali do toho vše! Poděkování také patří p.uč Poláčkové a p.uč. Valovi za organizaci, doprovod i koučink.

Helsinský keramický Betlém

Cesta kolem světa

V týdnu 20.-24.11. probíhal na prvním stupni projekt zaměřený na poznání daného kontinentu. Děti se seznámily se zvyky a tradicemi svého kontinetu, projekt byl realizován napříč všemi předměty. Věnovali jsme se tématům multikultury, tolerance, respektu i vzájemných vztahů. Paní učitelky připravily dětem skvělé aktivity plné poznání a zábavy. Poznáte z fotek, který světadíl zastupoval jednotlivý ročník?

Čarovná pastelka koncert

Ve čtvrtek 23.11. se celá škola zúčastnila výchovně – vzdělávacího koncertu v kině Metropol. Vystoupení bylo plné aktivit a písní.

Návštěva knihovny  1. stupeň

Po celé 1. pololetí navštěvují jednotlivé ročníky pobočku Neředín, kde paní knihovnice pro žáky chystá zajímavé besedy na vybraná témata, související s učivem. Návštěva knihovny je pro nás vždy příjemným zpestřením hodin Českého jazyka a literatury. Už máte svoji průkazku? 🙂 

Dentální hygiena na 1. stupni

V říjnu a listopadu absolvovaly všechny třídy na prvním stupni besedu o dentální hygieně. Děti se dozvěděly spoustu informací a nacvičovaly si pod odborným dohledem čištění zoubků prakticky .

Svíčkárna 5.C

Během podzimních dnů navštívila i 5.C olomouckou svíčkárnu, kde tvořili halloweenské dekorace. Den si všichni moc užili, posuďte sami.

„Hrej zdravě“ – 2. stupeň

Třídy druhého stupně se v listopadu zúčastnily preventivního programu Hrej zdravě v Gaming centru v Olomouci.

Dověděli se mnohé užitečné informace o bezpečném pohybu na internetu, o možnostech zabezpečení i o zdravém přístupu k hraní her včetně organizace volného času, správného posedu u hraní her či vhodné stravě.

UP_LAB – dílna budoucnosti – 8.C

Svět práce – 6. ročník

Arcidiecézní muzeum – VV – 8.C

Perníčkove ozdoby na stromeček – VV – 6. ročník

Inspirace pravěkem – VV – 6. ročník

Ocenění výtvarných soutěží

Dne 30. 10. v 16. hodin si žákyně 5.D, Ema Grešáková, převzala ve velkém freskovém sále FZŠ Komenium čestné uznání za 3. místo v kategorii I. stupně ve výtvarné soutěži pořádané Nadací Bezpečná Olomouc. Emičce moc blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
Také jsme pyšní, že po Olomouci jezdí vůz technických služeb, který je polepený návrhem Šimona Crhonka ze 4.D.

Halloween na 1. stupni

V úterý 31.10. se naše škola proměnila ve strašidelný dům. Děti přišly v nádherných kostýmech. Po celý den se strašidelně učilo, pracovalo, vyrábělo, tvořilo, soutěžilo, tancovalo….prostě jsme si náš tematický den pořádně užili. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a domácí pomoc i pečení našim malým strašidýlkům. 

Jablíčkový týden v 2.C

V podzimním čase si 2.C užila projektový týden, v kterém děti soutěžily o nejmenší, největší, nejhezčí a nejzajímavější jablíčko. Jablka se prolínala všemi předměty i smysly :-). Na závěr projektu si děti upekly výborný štrůdl a přiťukly jablečným moštem.

Svíčkárna 2.C, D

20.10. podnikli naši druháčci výlet do Svíčkárny a moc si to užili!

Kroužek keramiky

Týden prevence – 2. stupeň

V týdnu od 16. do 20. října proběhl na druhém stupni týden prevence – tentokrát zaměřený na bezpečnost na sociálních sítích, kyberšikanu, kybergrooming a další. Každá třída absolvovala dvouhodinovou přednášku s lektorkou z organizace E-bezpečí. Ve stejném týdnu proběhla také olympiáda z mediální gramotnosti, která také ověřovala problematiku kyberbezpečnosti. Tematice se pak žáci věnovali i s ostatními učiteli v jejich hodinách. Závěrečnou aktivitu si pro žáky nachystal školní metodik prevence, kterému se podařilo některé žáky nachytat vytvořeným fake účtem na instagramu. Tato zkouška tak poukázala na mezery, které mají někteří v zabezpečení svých účtů. Všichni zúčastnění byli poučeni o používání sociálních sítí a dnes už bez problémů odhalí případného útočníka.

Výšlap na Kosíř – 2.D

V neděli 15.10. se vydala 2.D společně s rodiči, paní učitelkou a s paními vychovatelkami na Kosíř. 

Výstava Exota – 3.C

V pátek 13.10. navštívila třída 3.C mezinárodní výstavu exotického ptactva Exota. Děti si užily i Sbírkové skleníky a odpočinek v parku.

Kroužky

Od října běží na naší škole kroužky. Pojďte nahlédnout pod pokličku kroužku Vaření a stolování, Keramiky, Gymnastiky a Pěveckému kroužku.

Výtvarná soutěž ADRA

Žáci naší školy se zapojili do soutěže o nejlepší komiks na téma „Cíle udržitelné rozvoje“.  

Naši prvňáčci

Děti z 1.C a 1.D mají za sebou adaptační období ve škole. Učí se i prostřednictvím projektů a her, společné zážitky sbírají na různých akcích. Jejich úsměv mluví za vše :-). 

1. stupeň projekt „Společně vzhůru za novými zážitky“

Během září se žáci na prvním stupni zaměřili na tvorbu svých třídních pravidel a realizovali projekt zaměřený na posílení vzájemných vztahů a na adaptaci všech nových spolužáků ve třídách. 

Dopravní hřiště – 4.C a 4.D

Žáci 4.C a 4.D nastartovali nový školní rok pěkně zostra!  Na kolech na dopravním hřišti Semafor i v odborné učebně  absolvovali kurz dopravní výchovy a v závěrečných zkouškách tak mnozí získali Průkaz mladého cyklisty.

Kumihimo – VV – 8.C

O putovní pohár primátora města Olomouce

V úterý 3. října 2023 se družstva složená z žáků naší školy zúčastnila Branného závodu v Zoo Olomouc na Svatém Kopečku. Družstvo Helsinská vybojovalo 9. místo, družstvo Terera 10. místo a to v konkurenci 17 družstev. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Branný den – 1. stupeň

Branný den se na prvním stupni nesl v přírodovědném a sportovním duchu. Děti v přírodě bádaly, zkoumaly, pozorovaly a poznávaly. Někteří pracovali i s buzolou a mapou. Paní učitelky připravily pro děti zábavné hry a všichni si užili prima dopoledne a pěkné počasí. 

TK Olymp a Judo klub Olomouc

Během září se žáci 1.stupně účastnili sportovních ukázek v tělocvičně a mohli se i aktivně zapojit. Ve standardních a latinsko – amerických tancích jsme mohli vidět naši bývalou žákyni, které to šlo skvěle a ukázka juda byla opravdu velká zábava.