Helsinská 6

Fotogalerie

Školní rok 2023/2024

Vyhlášení NEJ žáků školy

V úterý 25. června 2024 proběhlo na školním hřišti vyhlášení nejúspěšnějších žáků školy.

Adventure golf – 6.C

Výzdoba školy

Obnovení výzdoby ve druhém patře budovy 2. stupně ve spolupráci s bývalými žákynemi z Helsinské.

Návštěva Senátu – 8.D

Exkurze do kostela sv. Mořice – 6.D

Žáci třídy 6.D ve čtvrtek 20. července 2024 absolvovali exkurzi do kostela sv. Mořice s výkladem a ukázkou největších původních varhan, kterými se Olomouc pyšní, a které pan varhaník pro děti rozezněl a zahrál několik ukázek. 

Výlet do Kroměříže – 8.C

Vystoupení pěveckého sboru

Děti navštěvující pěvecký kroužek letos ukončily svou aktivitu krásnými koncerty. Předvedly se nejen svým rodinám, ale také svým spolužákům a dětem z mateřských škol. Moc se jim vystoupení povedla a sklidily obrovský potlesk.

Prvňáčci na výletě

ZOO Lešná čekala na naše prvňáčky, kteří se na konci května poprvé vydali na školní výlet. Den si skvěle užili a počasí jim také vyšlo parádně. 

Druháčci na výletě

Naši druháci vyrazili na výlet prozkoumat propast Macochu a Punkevní jeskyni. I přes deštivé počasí si výlet moc užili s úsměvem na rtu :-). 

Pasování prvňáčků na čtenáře

22. května se naši prnáčci vydali do knihovny, kde je čekal velký den. Byli slavnostně pasováni na čtenáře a jako dáreček dostali krásnou knížku od paní spisovatelky Pospíšilové, s kterou měli ve škole dříve besedu o knihách.

Výlet do Horní Lipové – 6. ročník

V úterý 11. června 2024 se třídy 6.C a 6.D vydaly společně na školní výlet na lesní bar do Horní Lipové. Počasí vyšlo na jedničku, děti si opekly špekáčky, užily krásný den v přírodě a dovezly si spoustu nezapomenutelných zážitků.

MUO – sklepem, sálem, podkrovím – 6.D

V pátek 7. června 2024 se třída 6.D vydala po stopách olomoucké historie do Arcidiecézního muzea v Olomouci. Žáci si mohli prohlédnout modely, jak vypadalo starověké či středověké osídlení Olomouce. Navštívili mimo jiné i rajskou zahradu Zdíkova paláce či klenotnici.

Výlet do Brna – 7.C

Žáci 7.C mají za sebou výlet do Brna, kde navštívili brněnské podzemí, konkrétně expozici pod novou radnicí, která jim přiblížila zajímavou historii města Brna. Všichni si výlet moc užili a určitě na něj budou rádi vzpomínat. 

Žákovská ekologická a upcyklační konference na Sluňákově

Konference se spolu s dalšími základními a středními školami z Olomouce zúčastnily také dva týmy naší školy, Max a Tomáš z Helsinské a Gabriela  a Ella ze školy Terera s paní učitelkou výtvarné výchovy, ve které se PET artem zabýváme. Prezentace a ukázky PET artu se všem velmi líbily nejen jako umění, ale i jako inspirace na tvorbu. Poté následoval workshop.

Lapbook

Třeťáci si v prvouce vyzkoušeli svůj první lapbook na téma Rostliny. Dařilo se jim skvěle a výsledky předčily všechna očekávání.

Exkurze Praha

Na začátku května navštívili páťáci naše hlavní město. Užili si cestu vlakem, památky s paní průvodkyní a také Muzeum iluzí.

Dětská konference 2024

V pondělí 13. května 2024 se vybraní žáci z 9.C zúčastnili Dětské konference na Pedagogické fakultě UP. Jednalo se o přehlídku talentů a dobrých nápadů mladých lidí. Náš tým se jménem MAGMALIGA vyrobil velký model sopky, který následně pomocí chemického pokusu nechal i vybuchnout. Svojí kreativitou si naši deváťáci vybojovali cenu veřejnosti a dostali také dárky a diplomy za aktivní účast. Blahopřejeme!

Kulturní festival v redutě

Děti z pěveckého kroužku se vypravily na festival kultury do olomoucké Reduty. Krásně nás reprezentovaly, děkujeme za přípravu p. uč. Poláčkové.

Doubravský dvůr

Děti z prvních a druhých tříd se vydali zjistit, kolik práce je na statku. Užili si krásné dopoledne.

Čtvrťáci na vlastivědné exkurzi

25. dubna se žáci 4. tříd vydali za mamuty do Předmostí u Přerova. Absolvovali program Archeologie v kostce. Navštívili Památník lovců mamutů, Malé školní muzeum a vydali se po stezce lovců mamutů.

Den Země 1. stupeň

22. duben byl ve znamení oslav Den Země. Žáci přišli v modro zelených barvách. Celý den se jednotlivé třídy věnovaly vybraným tématům. Žáci třídili odpad, zjišťovali, co patří do dané popelnice, jak dlouho se v přírodě rozkládají odpadky a zpracovávali mnoho dalších aktivit. Někteří vyrazili i do bezobalového obchodu Gram, jiní uklízet okolí školy. Den jsme si užili na 100% a velmi užitečně.

Projektový den – 2. stupeň

Projektový den na téma finanční gramotnost, který se konal pro žáky druhého stupně ve čtvrtek 16. května 2024, byl velmi úspěšný a přinesl mnoho užitečných informací.
Žáci strávili dopoledne se svými třídními učiteli, kteří jim připravili různé aktivity a praktická cvičení zaměřená na zlepšení jejich finanční gramotnosti. 
Nechyběla také přednáška s odborníkem ze světa financí, panem Poláškem, který v minulosti navštěvoval naši školu. Jeho prezentace byla velmi poutavá a zahrnovala reálné příklady, které pomohly žákům lépe pochopit složitější aspekty finančního světa.

Projektový den nejenže obohatil znalosti o finanční gramotnosti, ale také motivoval žáky k zodpovědnému přístupu k financím v budoucnosti.

Veletrhu sociálních služeb – 6. ročník

Ve středu 15. května 2024 se žáci 6. tříd zúčastnili Veletrhu sociálních služeb v rámci Dne pro rodinu na náměstí, kde si mohli vyzkoušet různé činnosti a aktivity, které musejí zvládnout lidé s hendikepem. Tým naší školy se v soutěži škol umístil na krásném třetím místě. Gratulujeme!

Dopravní soutěž mladých cyklistů – 2. stupeň

V úterý 14. května 2024 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů jejímž celostátním garantem je Ministerstvo dopravy – BESIP. Podali skvělý výkon a umístili se na krásném 3 místě. Gratulujeme!

Umělecká exkurze do katedrály a Arcidiecézního muzea – VV – 6.C

Pěvecká soutěž

V dubnu se konala pěvecká soutěž Zlatý slavík, které se zúčastnili vybraní žáci 1.-5. tříd. Opět nám připravili krásný zážitek.

3.C ve Sluňákově

Naši třeťáci už ví, co se děje v půdě.

Gymnastika

Děvčata z kroužku gymnastiky si pod vedením p. uč. Šírové připravila vystoupení pro své spolužáky. Moc se jim povedlo a odměnou jim byl velký potlesk. 

Svět práce – 2. stupeň

Exkurze do ČNB v Praze – 9.C

Keramická dílna – SUP – 3.D

Zápis do prvních tříd

8. a 9. dubna jsme na zápisech přivítali všechny budoucí prvňáčky, kteří si mohli vyzkoušet, co už dovedou. Moc se na všechny v září těšíme.

Jarní tvoření u čtvrťáků

Nejen přípravu na jarmark si užívali čtvrťáci ve Světě umění a práci. Velikonoční perníčky se jim moc povedly!

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Naše prvňáčky navštívila spisovatelka Zuzana Pospíšilová, která vydala více jak 250 knih. Spisovatelka, která zaujme široké spěktrum nejmladších čtenářů. Děti byly nadšené a věříme, že je paní spisovatelka namotivovala k další četbě.

Smartego – Hackni svůj mozek

V rámci týdne prevence se některé třídy zúčastnily intenzivního programu, kde zkoumaly své emoce a mozek. 

Týden prevence na 1. stupni

Celý jeden březnový týden se žáci 1. stupně napříč všemi předměty intenzivně věnovali v rámci prevence svým emocím. Některé třídy také navštívily speciální program v Dcentru. Nezapomněli jsme také zmínit 21.3. Ponožkový den věnovaný podpoře Downova syndromu. Tyto akce nám dávají velký smysl a pro děti jsou přínosem.

Den otevřených dvěří

14. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Návštěvníci si prohlídli školu, nabídli si občerstvení v kavárničce, děti si vyrobily krásné výrobky v dílničce a také došlo na chemické pokusy. Velký úspěch měl také prodejní jarmark s pracemi našich dětí. Za výzdobu děkujeme paní učitelce Kýrové. Celé odpoledne panovala příjemná atmosféra, které přispělo i vystoupení našeho pěveckého kroužku. Těšíme se zase za rok.

Jsem nezávislý, nekouřím – 7.C a 8.C

V měsíci dubnu navštívili žáci 7.C a 8.C Krajskou hygienickou stanici v Olomouci, kde absolvovali edukační program – Jsem nezávislý, nekouřím. Cílem programu bylo zvýšení znalostí dětí o rizicích spojených s kouřením, a to jak klasických cigaret, tak i jejich alternativ jako jsou vodní dýmky a elektronické cigarety a nikotinové sáčky. Přednášku doprovázelo mnoho aktivit, do nichž se žáci nadšeně zapojovali. Ve skupinách plnili nejrůznější úkoly, diskutovali a soutěžili o ceny.

Den Země – 2. stupeň

V pondělí 22. dubna 2024 se naší školou nesl duch ekologického uvědomění a aktivit. Projektový den Země, zaměřený na ochranu a uctění naší planety, probíhal s velkým úspěchem. Žáci se zapojili do různých aktivit, které podtrhly význam udržitelnosti a péče o životní prostředí. Od recyklace a ekologických her až po vzdělávací workshopy o ochraně biodiverzity, každý přispěl svým dílem k lepší budoucnosti naší planety. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili a pomohli udělat z našeho Projektového dne Země inspirativní událost pro všechny.

Prohlídka varhan – 8.C

Prohlídku varhan s koncertem v katedrále sv. Václava, které se ve výtvarné výchově zúčastnili žáci 8.C, zpestřilo vystoupení žáka této třídy.

Kroužek keramiky – 1. a 2. ročník

Výtvarná soutěž Velehrad 2024 – 3.D

Planetárium – 6. ročník

V úterý 16. dubna 2024 se šesté třídy vydaly do planetária v Brně objevovat vesmír a prapůvod lidské existence na Zemi. Po počátečním komentovaném představení noční oblohy žáci shlédli program Hvězdný cirkus, který ve 3D prezentoval od velkého třesku celý vývoj planety Země. 

Jaro v 1.C

Děti z první třídy si společně vypěstovaly řeřichu, z ní přichystaly zdravou svačinku. Také se v rámci prvouky vydaly prozkoumat jarní přírodu do okolí školy.

Odpadová talkshow

Prvňáčci a druháčci navštívili program s tolik oblíbeným Michalem Nesvadbou. Věnovali se třídění odpadů a odnesli si s sebou spoustu krásných materiálů.

Dramatizace pohádky 1.D

Prvnáčci už krásně umí zahrát pohádku. Tentokrát to byla O koblížkovi.

Prohlídka arcibiskupského paláce a katedrály – 7.C

Projekt „Porozumíš, neohrozíš“

Žáci 7. a 6. tříd se zúčastnili dopravně bezpečnostního projektu „Porozumíš, neohrozíš“. Projekt přispěl k většímu porozumění pravidlům a ostatním účastníkům provozu a bezpečnosti dětí na silnicích, ať už se pohybují na kolech, koloběžkách sami, s kamarády či s rodiči. Za odměnu pak všichni obdrželi led světýlka na jejich dopravní prostředek. 

Soutěž Poznej a chraň – Kamenná krása

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 proběhla slavnostní vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže při DDM Olomouc  Poznej a chraň – Kamenná krása. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout vítězné práce kolektivu autorů z naší školy. Odměnou byl nejen diplom, ale i polodrahokamy. Výstava je k shlédnutí do konce dubna.

Záchranářský desetiboj – 2. stupeň

V dubnu třídy 2. stupně absolvovaly záchranářský desetiboj v aquaparku. Děti si procvičily fyzickou kondici i znalosti první pomoci.

Výtvarná výchova v 6. ročníku

Třída 6. D se inspirovala báji o Mínotaurovi a žáci z  6. C se dozvěděli spoustu informací o starověké Číně od učitelů z Konfuciova institutu.

Beseda v Knihovně města Olomouce – 8.C

V pátek 1. března 2024 se žáci 8. C zúčastnili besedy v KMO na téma Země fantazie.

3.D v kostele u sv. Mořice

Krásnou prohlídkou a programem s velikonoční tématikou ukončily týden děti ze třetí třídy.

2.D ve Vlastivědném muzeu

Velikonoční tématiku v muzeu a procházku slunnou Olomoucí si užily děti z 2.D

Florbalový turnaj 1. stupně

Před jarními prázdninami stihli žáci 3.-5. tříd odehrát turnaj ve florbale. Soutěžila smíšená družstva. Atmosféra byla perfektní! Děkujeme p.uč Melichárkové za organizaci, spolužákům z 8. třídy za funkci rozhodčích a všem fanouškům za držení palců. Vyhrál tým žáků z 5.C!

Valentýn na Helsinské

14.2. se to na naší škole neslo v barvách červené a růžové. Žáci 1. stupně se učili o původu tohoto svátku, vyráběli valentýnky, tvořili, plnili úkoly a 5.C si dokonce usmažila valentýnské palačinky. Děkujeme deváťákům za roznesení všech doručených přáníček. 

Projektový týden o zdravém stravování v 1.D

Tento týden se v první třídě opravdu vydařil. Celý týden děti nosily zdravé svačinky a povídaly si o nich. Dokáží již rozlišit ne/zdravé jídlo. Umí skvěle krájet, strouhat, míchat, umývat nádobí, utírat stoly a také umí dodržovat pravidla stolování.

Zdravý životní styl v 2.D

Druháčci už znají správnou životosprávu, v rámci prvouky si řekli vše o lidském těle, pracovali ve skupinách  a v TV si pořádně dali do těla i zrelaxovali.

Třeťáci na dopravním hřišti Semafor

Děti z třetí C i D navštívily v únoru tzv. „nultou“ hodinu na dopravním hřišti. Probraly základní pravidla silničního provozu, bezpečnost i první pomoc. No a za rok hurá na praktickou část. 

Bowling 5.C

Děti z páté třídy jsi v únoru užívaly bowling v Šantovce.

Čtvrteční keramika

Dětem v kroužku keramiky se daří a práce je moc baví. Pojďte nakouknout do dílny.

Výšlap 1.D na Kosíř

28. ledna se vydaly děti z 1.D společně s rodiči na rozhlednu Velký Kosíř. Vše jim vyšlo parádně a krásně si společně užili nedělní odpoledne. 

Miniopery v divadle

K závěru 1. pololetí vyrazily některé třídy na divadelní představení Miniopery (J. Uhlíř, Z. Svěrák).

Bowling

Některé třídy 1. stupně vyrazily na bowling do Šantovky a moc si to všichni užili.

Ptáci v zimě

Žáci 4.D zjišťovali, jaké druhy ptáků můžeme vidět v zimě na krmítku a také se jim povedla vyrobit nádherná krmítka z šišek. TSMO jim jako odměnu do zapojení soutěže dovezly hotové ptačí budky.

Den pokrývek hlavy

15.1. jsme se připojili k mezinárodnímu dni a děti i učitelé měli tematicky svou vybranou pokrývku hlavy. Bavili jsme se o historii pokrývek i originalitě vybraných zemí a také jsme pár vyrobili.

Jak se daří prvňáčkům?

No skvěle! Zvládají už skupinovou výuku. Děti z 1.D skládaly slova ze slabik a v 1.C se používaly všechny smysly :-).

Třeťáci dělají pokusy

Žáci ze třetích tříd si zahráli na malé chemiky a v rámci prvouky zkoumali rozpustnost látek. Hodinu si moc užili!

Ohlédnutí za vánočními besídkami

Vánoční besídky se na prvním stupni opravdu vydařily. Děti si užily krásnou atmosféru a přišel i Ježíšek :-). 

Svět práce – 2. stupeň

Jeden den s fyzikou – 9 .ročník

Ve středu 20. 12. 2023 se žáci 9.C zúčastnili fyzikální dílny na PřF UPOL . V laboratořích Katedry experimentální fyziky a přilehlých učebnách si vyzkoušeli řadu experimentů s jednoduchými pomůckami a netradiční školní pokusy. Každá z dílen byla věnována jednomu tématu – sestavování katapultu, seznámení se s akustikou a Chladniho obrazci, vyváření hologramů a objevovaní principů optických klamů (Amesova místnost).

Školní kolo Olympiády z ČJ

V pátek 5. ledna 2024 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků školního kola olympiády z českého jazyka. Zúčastnění žáci obdrželi diplom a drobnou věcnou cenu. Do okresního kola postoupila Adéla Třísková z 9.C.

Výchovný pořad Louskáček

Děti z 1. stupně navštívily výchovně-vzdělávací program Louskáček v produkci žáků, studentů a učitelů ZUŠ Žerotín Olomouc, ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc a ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc – výtvarný obor. Děti druhých tříd si představily děj i v rámci projektu.

Punčování 1.D

I děti z 1.D se prošly adventní Olomoucí a ochutnaly vánoční punč.

Svíčkárna čtvrťáků

Děti ze čtvrtých tříd strávily voňavý čas plný kreativity a tvoření v olomoucké svíčkárně SoyCa a moc si to užily.

Vánoční čas v 1.C

1.C prožívala advent opravdu intenzivně. Děti stihly vyrobit krmítka pro ptáčky a rozvěsit je na školní zahradě, zahrát si deskové hry, vyrobit spoustu vánočních prací a adventní čas zakončily pravou vánoční párty s dárečkami. 

Advent v 2.D

Děti z 2.D si adventní čas užily parádně. Stihly program v Nakladateství Zlatá Velryba, punč na náměstí, projekt o Louskáčkovi i divadelní představení Louskáček.