Helsinská 6

Fotogalerie

Školní rok 2023/2024

Na hřišti

Hned co jsme v družině „oslavili“ čarodějky, díky krásnému počasí nějradši trávíme čas venku.

Jaro přišlo do družinky

S příchodem Velikonoc mohou děti v družině trávit více času venku. Před Velikonocemi pletly děti pomlázky a také se vrhly na jarní tvoření.

Karneval a baletní dílničky

V období Masopustu si děti z družiny užívaly radovánek, tance a soutěží na karnevalu. Školní tělocvičnu zaplavily princezny, zvířátka i superhrdinové. Základy baletu se děti naučily během baletních dílniček.

Prosinec v kostce

V prosinci stihly děti z družiny navštívit Vlastivědné muzeum, projít vánoční Olomouc, zahrát turnaj v Dobble, účastnit se baletní dílničky a užít sníh i nadílku. 

Listopad u nás

Paní vychovatelky s dětmi využily krásné podzimní počasí na venkovní hry. Jednostlivá oddělení se zaměřila na míčové hry a děti díky příjemnému počasí uskutečnily turnaj ve vybíjené. První ročníky hrály „Pamatováka“, starší děti soupeřily v klasické variantě ve hře na kapitány. Opět se hodně tvořilo a vyrábělo, stihly se i dárečky pro seniory, které již putují na magistrát. Děti navázaly i na školní projekt „Cesta kolem světa“.

Halloween

Děti v družině navázaly na projektový tematický den. Celé odpoledne se tvořilo, hrálo, dlabalo, malovalo a dokonce přišla řada i na tajuplné příběhy.

Jablíčkohraní 

Během krásných podzimních říjnových dnů děti v družině opět trávily čas venku. Hrály pohybové hry, zájemci pomáhali shrabovat listí a také si všichni užili odpoledne plné soutěžních úkolů. Paní vychovatelky připravily disciplíny: jablíčkové kuželky, slalom s balancováním jablek, tematický kvíz, soutěž o nejdelší ostrouhanou slupku a mnohé další.

V letošním roce pracuje školní družina v pěti odděleních. Díky příjemnému podzimnímu počasí tráví děti hodně času venku. Uvnitř využívají pestrou nabídku her, tvoření a odpočinku.