Tererka

Na naší škole působí spolek „TERERKA Z. S.“ (zapsaná společnost).

Jedná se o dříve tzv. „SRPŠ“.

 

Spolek úzce spolupracuje s pracovištěm Terera (včetně školní družiny) za účelem vytváření podmínek pro lepší činnosti školy v mnoha oblastech, zejména v oblasti finanční, materiální a zájmové.

Tererka z. s. finančně přispívá na tyto činnosti v rámci mimotřídních a mimoškolních akcí organizovaných pro žáky školy:

 

  • sportovní, vědomostní a jiné soutěže – organizace, odměny, medaile
  • preventivní programy
  • besedy, kulturní akce
  • knihy do žákovské knihovny
  • herní prvky
  • zvelebování prostředí školy, tříd a ŠD
  • keramika, výtvarné potřeby
  • materiál do dílen
  • školní akce – Pasování čtenářů, Den otevřených dveří, Dětský den, Halloween, Karneval, …

 

          učebna přírodopisu     

 

Tererka poskytuje také pomoc při získávání sponzorů, spravuje dobrovolné příspěvky rodičů a sponzorů a vynakládá je na výše uvedené akce.

Vše je předem schvalováno a konzultováno prostřednictvím tzv. delegátů. Jsou to zvolení zástupci rodičů, vždy jeden z každé třídy. Pravidelně se scházíme a řešíme požadavky rodičů, žáků, učitelů či vedení školy.

Podrobný popis činnosti našeho spolku naleznete ve stanovách.

Členem našeho spolku se automaticky stává zákonný zástupce každého dítěte navštěvujícího FZŠ Tererovo nám. 1. Bez ohledu na zaplacení či nezaplacení dobrovolného příspěvku škole nebo družině na jednotlivé akce přispíváme všem dětem bez výjimky.

Činnost orgánů členů spolku je bezplatná, tudíž veškeré vybrané prostředky jsou investovány pouze pro naše děti.

Jakékoliv dotazy Vám kdykoliv ráda zodpoví předsedkyně zapsaného spolku Tererka paní Alena Žůrková – email: .