Školní družina

Školní družina je umístěna v samostatné budově školy. Určena je žákům 1. – 3. třídy. V případě volné kapacity i pro žáky 4. tříd. Přijímání žáků do školní družiny se řídí vnitřním předpisem – nařízení ředitele školy, platným od 1. 9. 2013. Ten je k dispozici u vedení školy.

Při pěkném počasí využívají děti školní hřiště. Každý rok pořádá školní družina tematické akce pro děti např. Halloweenský karneval, atletické závody družiny na sportovním hřišti školy, literární soutěž a další.

Děti se pravidelně účastní akcí a soutěží školních družin v Olomouci.

 

                                 

 

Provoz školní družiny:

 6.00 – 17.00 hod.

 

Vychovatelky ŠD:
1. ODD – pí vych. Magda ŽŮRKOVÁ
2. ODD – pí vych. Ludmila KUČEROVÁ
3. ODD – pí vych. Jana ZEMANOVÁ
4. ODD – pí. vych. Mgr. Eva ČECHOVÁ
5. ODD – pí. vych. Bc. Štěpánka SOCHŮRKOVÁ

 

Kontakt: 728 167 093

 

Vnitřní řád školní družiny

Pokyny k platbám za školní družinu

 

                               

Režim dne:

6. 00 – 8. 00 hod. – ranní scházení dětí, odpočinkové a rekreační činnosti, stolní, stavebnicové hry, tělovýchovné chvilky

11. 40 – 13. 00 hod. – relaxační činnost, rekreační činnost, osobní hygiena, oběd

13.00 – 15. 00 hod. – zájmové činnosti

15.00 – 17. 00 hod. – individuální příprava, rekreační činnost, zájmové činnosti