Tererovo náměstí 1

Fotogalerie

Školní rok 2022/2023

Projekt Zdravá svačinka

 

   V týdnu od 9. do 13. ledna jsme se zaměřili na projekt Zdravá svačinka. Děti se seznámily se základy zdravého stravování – zdravé potraviny, význam ovoce a zeleniny, pitný režim. Akce děti zaujala a vytvořily i krásné projekty.

Turnaj ve vybíjené – 2. stupeň

 V pátek 16. prosince 2022 se konal na 2. stupni turnaj ve vybíjené. Starší skupinu vyhrála 9. A.

Mladší skupinu a superfinále 7. A.

 

Okrsková kola a okresní kolo ve florbalu

 

V polovině listopadu se uskutečnila okrsková kola ve florbalu na Gymnáziu Hejčín. Tým složený z žáků 8. a 9. tříd obsadil celkově 4. místo. Naproti tomu žáci 6. a 7. ročníku okrskové kolo jednoznačně opanovali a s vysokými ambicemi zamířili do okresního kola. V něm už bohužel 2 týmy byly pro náš nemocemi oslabený tým příliš velkým soustem, a tak jsme se museli spokojit s krásným 3. místem v celém okresu.

Děkujeme všem účastníkům a budeme vyhlížet úspěchy na dalších turnajích.

Mgr. Vojtěch Joska

 

 

Mikulášské odpoledne v ŠD

 

V pondělí 5. 12. 2022 se děti napříč všemi odděleními školní družiny zúčastnily soutěží s čertovskou tematikou. Hry probíhaly na školním hřišti a mezi pavilony. Nejvíce se našim čertíkům líbilo přikládání pod kotel.

 

 

Podzimní turnaj v piškvorkách

Během října a listopadu probíhal ve školní družině v rámci 5. oddělení podzimní turnaj v piškvorkách. Vyhlášení výsledků turnaje proběhlo 15. 11. 2022. Všichni zúčastnění dostali drobnou odměnu a děti, které se umístily na předních příčkách, obdržely větší cenu a diplom.

I. kategorie (2. třída):

1. místo – Šimon Sedláček

2. místo – Mia Šívrová

3. místo – Kristýna Adamová

II. kategorie (3. třída):

1. místo – Lenka Orolinová

2. místo – Eliška Zemánková, David Psota

3. místo – Nela Zehnulová, Natálie Jančálková

 

Všem žákům gratuluji ke skvělým výkonům!


p. vych. Štěpánka Richterová

 

 

Exkurze ve firmě Koyo

Dne 4. listopadu jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Koyo Bearings Česká republika s.r.o. Po krátkém zaškolení jsme měli možnost nahlédnout do výrobního procesu, skladů nebo zázemí pro zaměstnance. Děkujeme firmě za milé přijetí a žákům za účast.

Mgr. M. Tinkl, Mgr. P. Vyskočilová

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 1. listopadu proběhlo na ZŠ Velký Týnec okresní kolo ve stolním tenisu v kategorii 8. a 9. tříd. Náš dívčí tým skončil těsně pod stupni vítězů, zatímco chlapci po vyrovnaných soubojích ve skupině úspěšně bojovali o 7. místo. 
Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit zase za rok.

Mgr. V. Joska

Spolupráce s FTK UP Olomouc

Během měsíce října se třída 7. A zapojila do výzkumného šetření Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci měli možnost využívat chytré náramky Garmin Vívofit 4, díky kterým získali velmi zajímavé informace o objemu pohybové aktivity v rámci školních a víkendových dní a další informace související se zdravým životním stylem.

Hlavním smyslem výzkumného šetření bylo ověření nových možností (v rámci portálu Gamifiter) pro zlepšení zdravotní prevence a zlepšení podmínek pro edukaci v kontextu aktivního životního stylu dětí a mládeže. Během výzkumu se žáci zapojili do výzvy „Cesta po Evropě“, v rámci které soutěžili s dalšími třídami po celé ČR v tom, kdo jako první obejde Evropu na mapě (= společně nasbírá 3 000 000 kroků).

Stovka žáků v soutěži vyzkoušela nový portál Gamifiter spojující pohyb se školním učivem: Žurnál Online / Zpravodajství z UP (upol.cz)

 

Karnevalové odpoledne v družině

V pondělí 24. 10. 2022 se v rámci školní družiny uskutečnilo karnevalové odpoledne. Děti napříč odděleními se kvůli nepříznivému počasí sešly v tělocvičně školy.

Po úvodním zaklínadle v čele s paní vychovatelkou Janou Zemanovou a následnou společnou hrou „Stop tanec“ se děti se svými vychovatelkami pustily do připravených soutěží. Všichni si vyzkoušeli prolézat pavučinou mezi strašlivými pavouky nebo pohmatem najít a vytáhnout konkrétní předmět ze strašidelného domu. Nechybělo skládání puzzlí ve tvaru dýní, soutěžení v přenášení svíček k dýni a nebo balancovníky ve tvaru lebek.

Mnohé děti měly zajímavé a věrohodné masky či převleky, ve kterých si užily všechny aktivity i společný tanec na strašidelné písničky. Tímto byl karneval ukončen a následovala pro každého sladká odměna.

Adaptační kurz a sportovní soustředění Loučná nad Desnou

 

V měsících září a říjen proběhly pro sportovní třídy kurzy na penzionech Relax centrum Gól a OAZA – Loučná nad Desnou. Adaptační kurz pro 6. ročník byl zaměřen na seznámení a vytvoření dobrého klimatu ve třídě, pro vyšší ročníky byly připraveny různé aktivity a vrcholem byl celodenní výšlap na přečerpávací nádrž Dlouhé stráně.

Fotbalový turnaj

7. 10. 2022

 

V pátek 7. října proběhl ve venkovním areálu naší školy fotbalový turnaj určený pro žáky 2. stupně. Z vítězství se nakonec radovala 8. A, individuální ceny pro nejlepší hráče turnaje převzali Jakub Šťota a Tereza Listopadová.

V. Joska, M. Tinkl

Logická olympiáda

 

Ve středu 5. října 2022 se 5 žáků 3.A třídy účastnilo základního kola „Logické olympiády“ pořádané Mensou ČR.

Pracovali jsme v počítačové učebně ZŠ. Žáci měli za úkol v časovém úseku 30 minut vypracovat otázky, při jejichž řešení bylo důležité logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku.

Nejúspěšnější řešitelé mají možnost postoupit do krajského a dále do celorepublikového kola.

Třídní učitelka

Mgr. Jana Osičková

Atletický čtyřboj

Okresní kolo Olomouc

 

6. a 7. třída – M. Řehák, T. Molnar, D. Strouhal, V. Loveček, A. Střítecký – celkově 4. místo

8. a 9. třída – Š. Kovács, I. Glavan, M. Kavan, J. Lošťák, D. Lošťák – celkově 7. místo

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme se těšit na další spolupráci.

V. Joska

Taneční klub Olymp

 

   Ve středu 7. 9. 2022 proběhly na naší škole ukázky tanečního sportu od TK Olymp. Tento taneční klub se zabývá výchovou standardních a latinskoamerických tanečníků. Kromě ukázek jednotlivých tanců si naši žáci také vyzkoušeli jednoduché choreografie pod vedením zkušeného tanečního učitele.

5. ročník na dopravním hřišti

 

   Od úterý 6. 9. do pátku 9. 9. 2022 se žáci 5. ročníku zúčastnili kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti Centra Semafor v Olomouci. Žáci absolvovali závěrečný test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zkoušky z praktické jízdy určené k získání ‚‚ Průkazu mladého cyklisty ‘‘.

Společně vyplouváme

 

Po návratu dětí do školy probíhaly v rámci třídnických hodin na 1. i  2. stupni projektové dny „SPOLEČNĚ VYPLOUVÁME“.  Děti se zapojily se do různých aktivit zaměřených na posílení dobrých vztahů. Podílely se na tvorbě pravidel chování ve třídě, na kterých se společně domluvily.

První školní den smile

 Prvňáčci a šesťáci – nové třídní kolektivy