Tererovo náměstí 1

Fotogalerie

Školní rok 2022/2023

Atletický čtyřboj

Okresní kolo Olomouc

 

6. a 7. třída – M. Řehák, T. Molnar, D. Strouhal, V. Loveček, A. Střítecký – celkově 4. místo

8. a 9. třída – Š. Kovács, I. Glavan, M. Kavan, J. Lošťák, D. Lošťák – celkově 7. místo

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme se těšit na další spolupráci.

V. Joska

Taneční klub Olymp

 

   Ve středu 7. 9. 2022 proběhly na naší škole ukázky tanečního sportu od TK Olymp. Tento taneční klub se zabývá výchovou standardních a latinskoamerických tanečníků. Kromě ukázek jednotlivých tanců si naši žáci také vyzkoušeli jednoduché choreografie pod vedením zkušeného tanečního učitele.

5. ročník na dopravním hřišti

 

   Od úterý 6. 9. do pátku 9. 9. 2022 se žáci 5. ročníku zúčastnili kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti Centra Semafor v Olomouci. Žáci absolvovali závěrečný test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zkoušky z praktické jízdy určené k získání ‚‚ Průkazu mladého cyklisty ‘‘.

Společně vyplouváme

 

Po návratu dětí do školy probíhaly v rámci třídnických hodin na 1. i  2. stupni projektové dny „SPOLEČNĚ VYPLOUVÁME“.  Děti se zapojily se do různých aktivit zaměřených na posílení dobrých vztahů. Podílely se na tvorbě pravidel chování ve třídě, na kterých se společně domluvily.

První školní den 🙂

 Prvňáčci a šesťáci – nové třídní kolektivy