Metodik prevence

Metodik prevence

Pracoviště Tererovo náměstí 1

 

Mgr. Lenka Dohnalová – metodik prevence pro 1. stupeň

e-mail:
tel.: 585 750 187 – sborovna

Mgr. Petra Sokolová – metodik prevence pro 2. stupeň

e-mail:
tel.: 585 750 187 – sborovna

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

Metodik prevence

Pracoviště Helsinská 6

 

Mgr. Lenka Škodová – metodik prevence pro 1. stupeň

e-mail:
tel.: 585 413 245 – kancelář

Mgr. Magdaléna Fitko – metodik prevence pro 2. stupeň

e-mail:
tel.: 585 413 245 – kancelář

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

Náplň práce metodika prevence

Tvorba a realizace preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení.
Začleňování aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, kyberšikany a dalších projevů rizikového chování do výuky.
Poskytování pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy rizikového chování.
Spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky.
Zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy.
Spolupráce s třídními učiteli.
Poskytování informačních a metodických materiálů.
Konzultace s výchovným poradcem a školním psychologem.