Výchovní poradci

Výchovný poradce

Pracoviště Tererovo náměstí 1

 

Mgr. Jana Vaďurová
výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP

e-mail:
tel.: 585 413 262, 585 750 187 – sborovna

mobil: 732 181 287

Konzultační hodiny: středa 13:00 – 15:00, po předchozí domluvě i v jiných termínech

Výchovný poradce

Pracoviště Helsinská 6

 

Mgr. Bronislava Ponikelská
výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP

e-mail:
tel.: 585 413 245

mobil: 736 411 791

Konzultační hodiny: středa 13:00 – 15:00, po předchozí domluvě i v jiných termínech

Náplň práce výchovného poradce

Karierní poradenství

nástěnka