Vážení rodiče,

 

dne 27. listopadu 2023 se obě pracoviště naší školy zapojí do jednodenní výstražné stávky vyhlášené ČMOS PŠ.

Rádi bychom Vám vysvětlili důvody, které nás k rozhodnutí zapojit se do stávky vedou.

Ujišťujeme Vás, že stávka není o platech pedagogů, ale o zajištění kvalitního a moderního vzdělávání Vašich dětí. Současný návrh rozpočtu totiž nemyslí na žáky a na jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje pouze snahu ušetřit.

Nedostatek financí způsobí ve školách zhoršení kvality výuky, a to hlavně díky plánovanému snížení počtu možných odučených hodin. Pokud se zruší velká část dělených hodin, výuka bude probíhat při plném počtu žáků ve třídách a vzdělávání se takto stane mnohem méně efektivní. Ohrožena je především dělená výuka jazyků (ČJ, AJ, NJ), matematiky, informatiky a dalších předmětů. Toto vnímáme jako krok zpět.

S případným zrušením dělených hodin souvisí rovněž zrušení několika pedagogických úvazků, což by znamenalo propouštění učitelů i na naší škole. V podobné situaci jsou i vychovatelky školní družiny a asistenti pedagoga.

Dalším důvodem stávky je navrhované snižování počtu nepedagogických pracovníků (školníků, kuchařek, uklízeček apod.) a výrazný pokles jejich platů. Bez těchto pracovních pozic přece není možné zajistit chod školy.

Koncepce školství se bohužel neustále mění, názory odborníků z praxe nebývají opakovaně vyslyšeny. Zaměstnanci škol tak žijí v neustálé nejistotě.

Přestože kroky vlády a současného ministra celé školství poškozují, uděláme všichni maximum pro to, abychom dopady vládních opatření na naši školu minimalizovali. Vaše děti jsou u nás vždy na prvním místě.

 

Zaměstnanci FZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1