stravování

Školní jídelna

Vedoucí jídelny: Alena Veselá
tel: 585 427 342,

Ceny stravného

 

OD 1. 9. 2022 SE MĚNÍ CENA STRAVNÉHO:

ŽÁCI 7 – 10 let  koef. 0,6   31,- Kč

ŽÁCI 11 – 14 LET  koef. 0,7   36,-Kč

ŽÁCI 15 LET A VÍCE  koef. 0,8   42,-Kč

Úřední hodiny a vydávání obědů

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou od 7:45 do 10:00.

Obědy se vydávají od 11:45 do 14:00.

Výdej obědů pro cizí strávníky a nemocné děti ZŠ Terera pouze v první den nemoci je od 11:00 do 11:45. Pro nemocné děti ZŠ Helsinská pouze v první den nemoci je od 11:00 do 11:30. 

Prosíme o dodržení výdejní doby!!!

 

jidelna

Stravovací komise

 

Případné připomínky ke stravování můžete sdělovat na e-mailové adresy.

Mgr. Jana Zálešáková učitelka:
Mgr. Petra Poláčková učitelka:
pí Hana Soukupová rodič:
pí Benešová rodič:

Řád školní jídelny

 

Odhlašovaní a kontrola odběru obědů – obědy si odhlašují zákonní zástupci sami na webu www.strava.cz do 10:00 hod. předcházejícího dne, výjimečně telefonicky, osobně nebo emailem (také nejpozději do 10:00 hod. předcházejícího dne).

Vedoucí jídelny: Alena Veselá
tel: 585 427 342,

Výdej obědů je registrován pomocí školních čipů (stejný čip používají žáci před vstupem do školy). Když jde žák na oběd, měl by mít čip vždy při sobě. Pokud jej zapomene, nahlásí to v kanceláři ŠJ a oběd mu bude vydán. V případě, že si žák čip nezakoupí, je nutné zakoupit si evidenční kartičku s čárovým kódem v kanceláři jídelny.

 

Celý VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ naleznete zde.

 

Upozornění pro rodiče žáků, kteří odebírají stravu ve ŠJ Tererovo nám. 1, Olomouc

Pokud dítě trvale nebude odebírat obědy, je povinnost rodičů dát tuto skutečnost písemně na vědomí školní jídelně. Týká se to i žáků, kteří přestupují na jinou školu.

Pokud tak neučiní, budou případné nedoplatky na stravném hradit rodiče žáků dle školního řádu.