Prosíme všechny návštěvníky školy, aby neblokovali svými vozidly příjezdovou cestu do školy!

Děkujeme.