V souvislosti se současnou epidemiologickou situací ve výskytu pertuse (černého kašle) školy obdržely stanovisko MŠMT.

Rodiče i škola by měli věnovat zvýšenou pozornost každému projevu respirační nemoci (rýma, mírně zvýšená teplota, kašel).

V případě, že zákonný zástupce žáka oznámí škole potvrzené onemocnění pertusí u svého dítěte, škola dle doporučení musí kontaktovat KHS a bude se řídit jejími pokyny.

 

Vedení školy