S nákupem sešitů a pomůcek je možné počkat do zahájení školního roku.😉

 

Požadavky pro žáky 1. stupně:

2. ročník

3. A       3. B

4. A       4. B

5. A       5. B

Požadavky pro žáky 2. stupně:

6. A      6. B

7. A       7. B

8. A       8. B

9. A     9. B