Žáci 1. stupně obdrželi seznam sešitů od třídních učitelek na konci školního roku.

Požadavky na sešity pro žáky 2. stupně:

6. A

6. B

7. A

7. B

8. A

8. B

9. A

9. B

S nákupem sešitů a pomůcek je možné počkat do zahájení školního roku.