V měsíci dubnu se naše škola zúčastnila sběrové akce „Odlož mobil ve škole“.
Žáci se velmi aktivně zapojili a nasbírali jsme krásný počet – 250 mobilů. 
I když jsme se neumístili na prvních místech, zůstává nám dobrý pocit, že jsme pomohli naší přírodě. 😀
Zajímají-li Vás výsledky akce, je možné nahlédnout zde: