Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že od příštího školního roku 2024/2025 bude činnost školní družiny poskytována za úplatu. V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) výši úplaty za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině stanovil zřizovatel školy (Statutární město Olomouc), a to ve výši 100 Kč za měsíc a žáka zapsaného do školní družiny. Úplata se hradí na účet školy a je využívána především na úhradu provozních nákladů družiny (teplo, elektřina, vodné stočné). Úplata bude splatná vždy ve 2 splátkách, a to na období září
až prosinec, následně na období leden až červen.

Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy v záložce „Školní družina“. Podrobné údaje k platbám obdržíte na začátku školního roku.

Vedení školy