Vzhledem k posílení bezpečnostních opatření

bude od 12. 2. 2024

vstup do školních budov povolen

POUZE ŽÁKŮM

A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY!