Fond pomoci olomouckým dětem – výzva

Vážení rodiče,

Magistrát města Olomouce vyhlásil dne 14. 8. 2023 již 2. výzvu roku 2023 k podávání žádostí o poskytnutí účelového daru z Fondu pomoci olomouckým dětem. Účelové dary jsou poskytovány dětem a žákům ve věku 5 až 19 let z nízkopříjmových rodin. O účelový dar mohou žádat také děti a žáci, kterým byl dar poskytnut již v rámci první výzvy.

Účelový dar je poskytován i na školní aktivity jako je adaptační kurz, škola v přírodě, lyžařský výcvik.

Webové stránky Fondu pomoci: https://prorodinu.olomouc.eu/fond-pomoci

 

Výzva č. 2 – 2023

Žádost o účelový dar

Statut Fondu