I letos v listopadu můžeme opět pomoci dětským pacientům olomoucké hematoonkologie ve FN  a to nákupem  „Vánoční hvězdy“.

Cena: malá 60 Kč, velká 120 Kč

Barva:  červená

Také je možnost jen darovat peníze formou daru.

Vánoční hvězdy budou žákům předány 7.12.2022.