Dne 3. května 2024 proběhla na pracovišti Helsinská 6 schůzka vedení školy a zástupce rodičů žáků školy s primátorem města Olomouce panem Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA a náměstkem primátora panem Mgr. Viktorem Tichákem, Ph.D. 

Oba hosté se velmi zajímali o pracoviště Helsinská, vedla se živá diskuse nad možnostmi zlepšit technický stav školy a jejího vybavení a také možností financování. Paní ředitelka předala panu primátorovi podněty a požadavky, které by stavu školy aktuálně velmi pomohly. Pan primátor se se situací blíže seznámil při následné prohlídce areálu školy.