Dne 9. května 2024 byla dokončena výměna starých vodovodních trubek za trubky nové, nezávadné. Ve všech pavilonech včetně tělocvičny, školní družiny i školní jídelny je tedy voda pitná.

Výjimku tvoří hlavní budova, kde bude výměna vzhledem k velikosti budovy, technologickým postupům a rozsahu prací probíhat v měsíci červenci 2024.