zápisy

Zápis do 1. třídy

3. a 4. dubna 2023

 

Vážení rodiče,

rozhodli jste se pro zápis svého dítěte do 1. třídy v naší škole.

Před samotným zápisem si nejprve prosím přečtěte několik důležitých informací.

 • Zápis se bude konat ve dnech  3. a 4. dubna 2023 od 13 do 17 hodin  vždy na příslušném pracovišti školy.

 

 • Zápis spádových dětí s dočasnou právní ochranou (dětí z Ukrajiny) se bude konat pouze na pracovišti Tererovo nám. 1.

 • Před osobním zápisem je nutné vyplnit Přihlášku k zápisu do 1. ročníku v aplikaci Zápisy online. Tímto způsobem se k zápisu zaregistrujete, vyberete si datum a hodinu samotného zápisu. Počítejte s tím, že k zápisu se máte dostavit 15 min. před termínem, který si zaregistrujete.

 

 • Naše škola má dvě pracoviště Tererovo nám. 1  a  Helsinská 6.  Musíte se tedy rozhodnout, na které pracoviště bude Vaše dítě chodit. Zápis máme společný, proto zvolené pracoviště je potřeba vyznačit v přihlášce v okénku „Zaměření“ a vybrat Vámi zvolenou variantu.        V dalším kroku budete vybírat datum a čas zápisu. V horní části tabulky zvolte příslušné pracoviště a místnost.

 

 • Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám přijde automaticky vygenerovaný potvrzovací e-mail, jehož součástí je Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku, případně Žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost o přijetí do 1. ročníku (případně Žádost o odklad) si stáhněte, vyplňte prosím další požadované údaje, potom vytiskněte a přineste s sebou ve Vámi zvoleném termínu k zápisu do školy.

 

 • K zápisu ve škole s sebou přineste rovněž rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pokud máte jiné dokumenty týkající se vzdělávání Vašeho dítěte, např. doporučení PPP nebo SPC, lékařské zprávy atp., vezměte je také s sebou k zápisu.

 

 • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, je nutné k žádosti o odklad doložit ještě další dva dokumenty:
  a) doporučení PPP nebo SPC
  b) doporučení odborného lékaře (pediatra nebo klinického psychologa)

 

 • Děti budou k základnímu vzdělávání v naší škole přijímány podle KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ:
  1. spádové děti se sourozencem na naší škole
  2. spádové děti bez sourozence na naší škole
  3. nespádové děti se sourozencem na naší škole
  4. nespádové děti bez sourozence na naší škole

Vyhláška – spádové obvody ZŠ

 

 • Oznámení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude provedeno ZVEŘEJNĚNÍM SEZNAMU registračních čísel. Tento seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce příslušného pracoviště školy a na webových stránkách školy od 21. 4. do 5. 5. 2023. Písemné Rozhodnutí o přijetí se již nevydává. Registrační číslo svého dítěte obdržíte u zápisu ve škole.

 

Seznam přijatých uchazečů do první třídy pro školní rok 2023/2024 – pracoviště Terera

Seznam přijatých uchazečů do první třídy pro školní rok 2023/2024 – pracoviště Helsinská

 

 

 

    V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

na pracovišti Tererovo nám. 1  – ve středu 15. 3. 2023 od 14 do 17 hod.

LETÁČEK

Podrobný program

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

na pracovišti Helsinská 6  – ve čtvrtek 16. 3. 2023 od 14 do 17 hod.

LETÁČEK

Podrobný program