Nový školní rok 2022/2023 nám klepe na dveře a po letních prázdninách Vás všechny opět rádi přivítáme zpět ve škole.

Začátek školního roku 2022/2023 bude zahájen 1. 9. 2022 v 8:00 hod. Žáci budou v kmenových třídách s třídními učiteli od 8:00 do 9:40 hod.

Doprovod rodinných příslušníků bude umožněn pouze žákům 1. tříd.

Školní družina bude v provozu již od 1. 9. 2022 od 6:00 do 17:00 hod.

Oběd ve školní jídelně:

1. stupeň 10:00 – 10:45 hod.

2. stupeň 10:45 – 11.30 hod.