TŘÍDNÍ SCHŮZKY se budou na pracovišti Terera konat ve středu 7. 9. 2022:

1. stupeň v 16.00 hod.

2. stupeň v 16.30 hod.

S rodiči žáků 9. ročníků proběhne ve školní jídelně schůzka k volbě povolání – s výchovnou poradkyní a psycholožkou.

Schůzka třídních důvěrníků spolku Tererka, z. s.
V některých třídách zatím nebyli stanoveni třídní důvěrníci, z toho důvodu bude schůze svolána v průběhu měsíce října nebo listopadu.