TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRACOVIŠTĚ TERERA – středa 13. 9. 2023

 

Před třídními schůzkami se bude konat Schůzka třídních důvěrníků spolku Tererka, z. s.

– v 15.30 hod. v digitální učebně (2. pavilon – přízemí 1. třída).

 

Třídní schůzky – 1. stupeň v 16.00 hod.

Třídní schůzky –  2. stupeň v 16.30 hod.

 

S rodiči žáků 9. ročníků proběhne cca od 17.00 hod. ve školní jídelně schůzka k volbě povolání – s výchovnou poradkyní a kariérovým poradcem.