Vážení rodiče,
volejbalový klub UP Olomouc, se kterým naše škola již mnoho let spolupracuje, nás požádal o předání informací Vám jako zákonným zástupcům.
VK UP rozšiřuje svou sportovní základnu a zřizuje nové sportovní oddíly, a to nejen pro dívky, ale nově i pro chlapce ve věkové skupině 6 – 12 let.
Podrobnější informace najdete v přiloženém letáčku, kde jsou i potřebné kontakty.