Na den 18. listopadu 2022 vyhlašuje ředitel školy  ř e d i t e l s k é  v o l n o.