Na den 29. září 2023 vyhlašuje ředitelka školy PaedDr. Eva Buchtová

Ř e d i t e l s k é  v o l n o“.

 

Školní družina nebude v provozu.