Na den 29. září 2023 vyhlašuje ředitelka školy PaedDr. Eva Buchtová  Ř e d i t e l s k é  v o l n o“.