Vážení rodiče,

níže zasíláme důležité informace týkající se stravného od 1. 2. 2023 v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů:

Stravné je nutno uhradit do konce předcházejícího kalendářního měsíce. Pokud nebude stravné takto zaplaceno, nový systém automaticky 1. den v měsíci (počínaje únorem 2023) provede blokaci a strávníka tak vyřadí ze stravování do doby, než bude stravné uhrazeno. Upozorňujeme na nutnost zaplatit neuhrazené nedoplatky na leden 2023, pokud jste již takto neučinili.

Pokud platíte:

  • Inkasem – zkontrolujte si k 20. dni v měsíci, zda inkaso proběhlo. V případě, že nikoliv, uhraďte stravné jednorázově a zkontaktujte ŠJ. Limit doporučujeme 1.000,- až 1.200,-Kč měsíčně na 1 žáka dle věku.
  • Jednorázově nebo trvalým příkazem – doporučujeme platbu provést 15. – 20. dne v měsíci. Stravné na měsíc únor 2023 musí být uhrazeno nejpozději do 27. ledna 2023.

 

Platby provádějte na bankovní účet stravného č. 20036-1807716389/0800 a vždy uvádějte přidělený variabilní symbol pro správnou identifikaci Vaší platby.

 

Školní jídelna Tererovo nám. 1

tel: 585 427 342,