Připomínáme, že během konzultací (třídních schůzek), zápisu do 1. tříd a Dne otevřených dveří je možnost parkovat v areálu školy.