Dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol

a konzervatoří,

tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění

výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední

škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení

nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají.

 

Informace pro uchazeče, kteří nebudou v 1. kole přijímacího řízení přijati: