Vážení rodiče,

statutární město Olomouc vyhlašuje 3. výzvu roku 2022 k podávání žádostí o podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem. Fond pomoci je určen žákům základních škol z nízkopříjmových rodin na podporu zapojení žáků do školních a mimoškolních aktivit.

O podporu mohou žádat zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu žáků plnících povinnou školní docházku dle čl. 4 Statutu Fondu pomoci.

 

Dopis rodičům

Statut Fondu pomoci

Výzva Fondu pomoci dětem

Žádost z Fondu pomoci