I letos v listopadu můžeme opět pomoci dětským pacientům olomoucké hematoonkologie ve FN  a to nákupem  „Vánoční hvězdy“.

Cena: malá 60 Kč, velká 120 Kč

Barva: bílá, červená

Také je možnost jen darovat peníze formou daru.

Vánoční hvězdy budou předány žákům 30. 11. 2022.