Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Pracoviště
Tererovo náměstí 1

Mgr. Alexandra

Bobelová

604 512 255

585 750 187 – sborovna

Konzultační hodiny

od 9. 10. 2023

 prac. Terera:

pondělí  7.30 – 11.30 hod.

úterý  7.30 – 11.30 hod.

středa 12.00 – 16.00 hod.

Pracoviště
Helsinská 6

Mgr. Kristýna Bubníková

739 143 453

585 413 245 – kancelář

Konzultační hodiny:

Vždy po předchozí telefonické domluvě!

pondělí  10.00 – 15.00 hod.

úterý, středa  7.30 – 12.35 hod.

čtvrtek 7.30 – 12.35

pátek 7.30 – 12.00 hod.

 

Náplň práce školního psychologa

 

Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
Podílení se s pedagogy na vytváření podmínek k optimálnímu využití potenciálu dítěte.
Podpora vytváření bezpečné atmosféry ve škole.
Realizace anonymních anket a dotazníků ve třídách.
Poskytování poradenských konzultací pedagogům, žákům a rodičům.
Kariérové poradenství žákům.
Skupinová práce s žáky.
Individuální práce s žákem.
Krizová intervence. 

Plán činnosti školního psychologa na šk. r. 2023-2024

K případné individuální práci s dítětem, kdy je potřeba zacházet s důvěrnými nebo citlivými údaji o dítěti, je vždy nutný informovaný souhlas rodičů.

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky bez informovaného souhlasu rodičů pouze v takových aktivitách, kdy pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog pracuje nejprve s touto událostí a až následně informuje rodiče.