Úřední hodiny pracoviště Helsinská v termínech: 1.7., 4.7., 11.7. v době 9-12hod., ve škole bude přítomen člen vedení
a od pondělí 29.8.2022 bude ve škole běžný provoz.

Telefony na pracovníky jsou zveřejněny na webových stránkách a na vstupních dveřích na každém pracovišti.

PaedDr. Eva Buchtová – zástupkyně ředitele pro prac.Helsinská – telefon 733735293
PaedDr. Jaroslav Hála – ředitel školy – telefon 603 301 901
kancelář školy – 585 413 245