TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRACOVIŠTĚ HELSINSKÁ – ČTVRTEK 14. 9. 2023

Před třídními schůzkami se bude konat schůzka třídních důvěrníků – v 15.30 hod.

Třídní schůzky – 1. stupeň v 16.00 hod.

Třídní schůzky –  2. stupeň v 16.30 hod.

S rodiči žáků 9. ročníků proběhne v rámci třídních schůzek i schůzka k volbě povolání – s kariérovým poradcem.