TŘÍDNÍ SCHŮZKY se budou na pracovišti Helsinská konat ve čtvrtek 8. 9. 2022:

1. stupeň v 16.00 hod.

2. stupeň v 16.30 hod.

S rodiči žáků 9. ročníků proběhne také schůzka k volbě povolání – s výchovnou poradkyní a psycholožkou.