Směrnice k pobytům v přírodě

Tisk

Vnitřní směrnice školy týkající se zotavovacích pobytů žáků ve zdravotně příznivém prostředí - pobyty v přírodě je k dispozici u vedení školy na Tererově náměstí 1 i Helsinská 6.

Vedení školy