Pololetní klasifikace - Ter.

Tisk

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR ze  dne 7. 1. 2021 o prodloužení stávajících opatření do 22. 1. 2021 pokračujeme i  nadále v současném způsobu výuky beze změn, to znamená prezenční výuka v 1. a 2. ročnících a distanční výuka od 3. do 9. ročníků.

Pololetní klasifikace se uskuteční ve všech ročnících formou známek.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci neproběhnou ve všech třídách klasické třídní schůzky.

Jako alternativu nabízíme možnost projednání pololetní klasifikace formou individuálních setkání. Rodiče, kteří budou mít o tyto konzultace zájem, se jednotlivým vyučujícím ozvou e-mailem a ti zvolí vhodnou formu on-line komunikace ( e-mail, telefon) nebo individuální osobní setkání.

Klasifikace včetně udělení výchovných opatření a absence bude uzavřena v úterý dne 19.1.2021.

Výpisy vysvědčení  pro 1. a 2. ročníky budou předány žákům dne 28.1.2021 a výpisy vysvědčení pro žáky od 3. do 9. ročníků budou předány nejpozději třetí vyučovací den, po nástupu žáků do školy.

Škola má v tomto případě povinnost seznámit vás, jako zákonné zástupce, s výsledky vzdělávání vašich dětí za 1. pololetí. Toto bude uskutečněno v období od 26.  do 28. 1. 2021 prostřednictvím školního systému Bakalář.

 

Vedení školy