Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Výsledek zápisu do 1.třídy pro šk. rok 2021/2022 - Ter.

Tisk PDF
 Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání - pracoviště Tererovo náměstí 
 

Informace o přijímacích zkouškách a souvisejícím testováním - Ter.

Tisk PDF

Informace o přijímacích zkouškách a souvisejícím testováním

 

Návratka

 

Informace k úpravě termínů jednotných přijímacích zkoušek - Ter.

Tisk PDF
Úprava termínů přijímacích zkoušek
 

Podání žádosti o přijetí do 1.ročníku - Ter.

Tisk PDF
   Informace k podání žádosti 
 

Den otevřených dveří (Ter.)

Tisk PDF

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Den otevřených dveří, který byl plánován na sobotu 27. března, se z důvodu špatné epidemické situace NEBUDE KONAT.

Rovněž plánované neformální setkání zapsaných dětí a učitelek 1. stupně ve dnech 12. a 13. dubna 2021 se z důvodu epidemické situace NEUSKUTEČNÍ.

Pokud to situace dovolí, proběhlo by setkání před koncem školního roku.

Na měsíc červen  2021 je plánovaná také schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy a třídními učitelkami.

Termín schůzky bude v dostatečném předstihu upřesněn.

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 - Ter.

Tisk PDF

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 

školního roku 2021/2022 proběhne na FZŠ Tererovo nám. 1 i na odloučeném pracovišti Helsinská 6 ve dnech

1. až 11. dubna 2021, a to pouze ELEKTRONICKY.

Vlastnoručně podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. ročníku nebo o odklad povinné školní docházky bude nutné doručit do školy. Tato žádost o zápis se vám vygeneruje při online zápisu.

 

Pokud již máte zprávy ze školských poradenských zařízení (PPP OK nebo SPC), je nutné je k zápisu doložit - doručit do školy.

žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit dva dokumenty:

1)  doporučení školského poradenského zařízení (PPP OK nebo SPC)

2)  doporučení pediatra či lékaře specialisty (např. klinického psychologa)

Na každém pracovišti budou otevřeny 2 třídy s maximálním počtem 28 žáků v každé třídě.

 

 

Další pokyny budou upřesněny před samotným zápisem v záložce ZÁPISY ONLINE.

Další informace

Desatero

Desatero pro rodiče

Doporučení pro zákonné zástupce

Kontakty na PPP a SPC

 Kritéria pro přijetí 

Máte doma předškoláka?

Obsah zápisu

Odklad povinné školní docházky

Povinné školní vzdělávání

Požadavky k zápisu

Předčasné zaškolení

Spádový obvod

Školní desatero

Upozornění zřizovatele školy

 

Rozhodnutí Vlády a MŠMT - Ter.

Tisk PDF

Rozhodnutím Vlády a MŠMT ČR je škola od 1. března 2021 až do odvolání uzavřena pro všechny žáky. Ve všech ročnících bude probíhat povinná distanční výuka. Školní družina je rovněž uzavřena. 
Děti přihlášené ke stravování si mohou oběd vyzvednout. Výdej obědů bude možný pouze do jídlonosičů a pro obě pracoviště školy (Terera i Helsinská) se budou obědy vydávat v době od 11:00 do 11:45 hod. a potom v době od 12:30 do 13:00 hod. na pracovišti Terera - boční vchod do ŠJ (od MŠ).

Jsou umožněny pouze individuální konzultace (1 žák a 1 pedagog), ale vždy po předchozí domluvě. 

Vedení školy

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 - Ter.

Tisk PDF

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne elektronickou formou (online zápis), a to ve dnech 1. - 11.dubna 2021.

Veškeré podrobné informace budou zveřejněny na začátku měsíce března 2021.

   

Důležité informace k přijímacímu řízení

Tisk PDF

 

 Informace k přihláškám - leden 2021 

 Dotazník pro tisk přihlášek 2020/2021 

 
Strana 1 z 5