Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Ředitelské volno - Ter.

Tisk PDF

Na den 2. 10. 2020 (pátek) ředitel školy vyhlašuje z důvodu zhoršené epidemiologické situace

a konání voleb Ř E D I T E L S K É   V O L N O.

 

Žáci 1. stupně, kteří pravidelně navštěvují ŠD, mají možnost využít školní družinu v době

od 6:00 do 17:00, nedružinoví pouze v době výuky (8:00 až 11:40, příp. 12:35 hod.)

a poobědvat ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že dle Školského zákona č.561/2004 Sb. § 119 žáci nemají v době

ředitelského volna nárok na zvýhodněné stravování, musí zaplatit za oběd plnou cenu.

 

Žáci platí 69,- Kč/1 oběd, obědy jsou automaticky odhlášeny.

Pokud bude dítě pobývat v ŠD, musí si rodiče přihlásit oběd sami.

 

V případě malého zájmu nebude provoz ŠD dne 2. 10. 2020 zajištěn.

 

Provoz školní družiny v den ředitelského volna:   pátek 2. 10. 2020

pracoviště Tererovo nám. 1

- v době od 6:00 do 17:00 hod. (nedružinoví 8:00 až 12:35 hod.) v prostorách školní družiny. 

 

Obědy si v kanceláři školní jídelny zajišťují rodiče sami (tel. 585 427 342).

 

Branný den - Ter.

Tisk PDF

Na den 25. 9. 2020 (pátek) ředitel školy vyhlašuje B R A N N Ý   D E N, který se bude konat

pro 1. stupeň v době od 8:00 - 10:30 hod. 

pro 2. stupeň v době od 8:00 - 11:30 hod.

Provoz ŠD bude v běžném režimu, tj. 6:00 - 17:00 hod.

Žádáme všechny rodiče, aby zajistili, že jejich děti budou náležitě oblečeny a obuty

dle klimatických podmínek.

V případě, že vaše dítě pociťuje jakékoliv zdravotní obtíže, doporučujeme

ponechat jej preventivně doma.

 

Nařízení MZČR - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

na základě dnešního nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky musí žáci v celé ČR

nosit roušku i během vyučování (po celou dobu pobytu v budovách školy).


Výjimku budou mít pouze žáci 1. stupně ZŠ. Proto je nutné, aby žáci měli s sebou denně

minimálně 2 roušky.

Kdo z žáků 1. stupně bude chtít nosit roušku po celou dobu, škola to bude samozřejmě akceptovat.

Vedení školy

 

 

Informace pro rodiče - k distanční výuce

Tisk PDF

Vážení rodiče,

v případě uzavření třídy nebo školy na dobu delší než jeden týden bude probíhat povinná distanční výuka.

K její realizaci vašemu dítěti stačí PC, NOTEBOOK, IPAD, CHYTRÝ TELEFON, případně jakékoliv zařízení připojené k internetu,

které může mít vaše domácnost k dispozici a můžete jej sdílet společně s vaším dítětem, případně s dalšími sourozenci dítěte.

Prosím sdělte nám formou níže uvedené návratky závažné důvody, které by bránily vašemu dítěti v povinné distanční výuce.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví.

Vedení školy

 

 NÁVRATKA 

 

 

Roušky - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit, že bez roušky nebudou Vaše děti vpuštěny do školy.  

V případě, že Vaše dítě nebude mít roušku, budeme Vás kontaktovat, abyste dětem roušku obratem zajistili.

Děkujeme za spolupráci.                                                                                        

Vedení školy

   

Roušky ve škole - Ter.

Tisk PDF

Od 10.9.2020 platí nařízení MZd o povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.

Nařízení platí i pro školy. Žáci si budou moci sundat roušku pouze ve třídě, v jídelně a v tělocvičně.

Děkujeme rodičům, že vybavili své děti rouškami již dnes.

Vedení školy

 

Fond pomoci olomouckým dětem - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy v roce 2020 pro podávání žádostí o podporu na kroužky,

společensko-kulturní akce, školu v přírodě, lyžařský výcvik a další volnočasové aktivity žáků základních škol

z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Podrobnější informace naleznete zde:

 Dopis rodičům 

 Statut fondu 

 Výzva Fondu pomoci dětem 

 Žádost z Fondu pomoci dětem 

 

 

Pokyn ke stravování ve školní jídelně

Tisk PDF

Vážení rodiče,

vedení školy po zhodnocení všech skutečností a technických možností školy následně rozhodlo,

že nošení vlastních příborů na obědy ve školní jídelně bude pro děti dobrovolné. Škola bude

i nadále příbory zajišťovat.

Pokud si budou Vaše děti vlastní příbory nosit, dbejte doma prosím na jejich každodenní umytí.

Děkujeme za pochopení.                                                                                   Vedení školy

 

Výuka v prvním školním týdnu

Tisk PDF

2. 9. 2020 budou probíhat třídnické práce:

1. třída - do 9.40 hod.

1. stupeň - do 11.40 hod.

2. stupeň - do 12.35 hod.

 

3. 9. a 4. 9. 2020 bude probíhat výuka již dle rozvrhu (pouze dopolední výuka!)

1. třída - do 9.40 hod.

1. stupeň - do 11.40 hod.

2. stupeň - do 12.35 hod.

 

Obědy budou vydávány do 13.00 hod.!

 

 
Strana 1 z 8