Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Pololetní klasifikace - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR ze  dne 7. 1. 2021 o prodloužení stávajících opatření do 22. 1. 2021 pokračujeme i  nadále v současném způsobu výuky beze změn, to znamená prezenční výuka v 1. a 2. ročnících a distanční výuka od 3. do 9. ročníků.

Pololetní klasifikace se uskuteční ve všech ročnících formou známek.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci neproběhnou ve všech třídách klasické třídní schůzky.

Jako alternativu nabízíme možnost projednání pololetní klasifikace formou individuálních setkání. Rodiče, kteří budou mít o tyto konzultace zájem, se jednotlivým vyučujícím ozvou e-mailem a ti zvolí vhodnou formu on-line komunikace ( e-mail, telefon) nebo individuální osobní setkání.

Klasifikace včetně udělení výchovných opatření a absence bude uzavřena v úterý dne 19.1.2021.

Výpisy vysvědčení  pro 1. a 2. ročníky budou předány žákům dne 28.1.2021 a výpisy vysvědčení pro žáky od 3. do 9. ročníků budou předány nejpozději třetí vyučovací den, po nástupu žáků do školy.

Škola má v tomto případě povinnost seznámit vás, jako zákonné zástupce, s výsledky vzdělávání vašich dětí za 1. pololetí. Toto bude uskutečněno v období od 26.  do 28. 1. 2021 prostřednictvím školního systému Bakalář.

 

Vedení školy

   

Provoz školy od 4.1.2021 - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

z nařízení Vlády ČR a MŠMT bude na začátku roku 2021 škola v provozu dle informací v následujících odkazech.

 Otevření školy pro 1. a 2. ročník 

 Uzavření školy pro 3. - 9. ročník 

   

Přijímací řízení 2020/2021

Tisk PDF

 

 Jak tento školní rok 2020/2021 proběhnou přijímací zkoušky?

 

 

Obnovení střídavé prezenční výuky na 2. stupni - od 30. 11. 2020

Tisk PDF

Vážení rodiče,

MŠMT ČR dne 19. 11. 2020 rozhodlo o obnovení výuky na základních školách  a o střídavé výuce. Tato změna s sebou přináší celou řadu nařízení ze strany MŠMT, která je škola povinna dodržovat. Proto dochází k dalším změnám v časovém rozvrhu – třídy budou chodit do školy v různou dobu a vyučovací hodiny budou také různě začínat a končit. Cílem je udržet stabilní kolektivy, které se nebudou zbytečně  míchat. Pravidla dovolují, aby třídy mohly být spojeny v rámci ročníku. Je změněn také harmonogram, kdy budou jednotlivé třídy chodit na obědy.

Žáci budou do školy vcházet postupně po třídách určeným vchodem a v danou dobu. Časy vstupu Vašich dětí do školy, místo srazu třídy a začátek vyučování Vám třídní učitelé pošlou emailem. Je nezbytně nutné dodržovat stanovené časy příchodu žáků do školy tak, aby výuka mohla vždy začít v určený čas a nebyla rušena pozdními příchody!

Nošení roušek je povinné po celou dobu pobytu ve všech prostorech školy s výjimkou konzumace jídla a nápojů. Proto je nutné, aby děti měly denně alespoň 2 roušky!

Výuka bude probíhat podle rozvrhu s tím, že může docházet k posunu posledních vyučovacích hodin v souvislosti s harmonogramem, kdy chodí jednotlivé třídy na oběd. Je zakázána tělesná výchova a zpěv. Hodiny TV budou využívány jiným způsobem, nebo pokud to dovolí počasí, chodili by žáci na procházku.

Další případné pokyny obdržíte příští týden.

Přehled střídavé prezenční výuky pro jednotlivé třídy

Strava v období střídavé prezenční výuky

 

Obnovení prezenční výuky na 1. stupni, provoz ŠD od 30.11.2020 - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče, v odkazech najdete rozpis výuky a provoz ŠD od 30. listopadu 2020.

 Otevření škol 1. - 5. ročník 

 ŠD od 30.11.2020 

 

Otevření škol pro 1. a 2. ročník od 18.11. - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

ve středu dne 18. listopadu 2020 začíná řádná prezenční výuka 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat podle rozvrhu, ale je zakázána tělesná výchova a zpěv. Hodiny TV i HV budou využívány jiným způsobem, nebo pokud to dovolí počasí, chodily by děti na procházku.

Nošení roušek je povinné po celou dobu pobytu ve všech prostorech školy s výjimkou konzumace jídla a nápojů. Proto je nutné, aby děti měly denně alespoň 2 roušky!

Žáci jednotlivých tříd budou mít v určený čas sraz na místech uvedených v tabulce, která
je přílohou tohoto sdělení.

Třídní učitelky budou děti na daných místech vždy ráno očekávat a potom odejdou společně
do třídy. Děti, které chodí do ranní družiny, přivedou na vyučování paní vychovatelky. Nezapomeňte prosím na čipy, děti je budou potřebovat ve školní jídelně. Docházkový systém bude zatím mimo provoz. Děti, které chodily na obědy před uzavřením škol, budou mít obědy hromadně opět přihlášené. Pokud dítě na obědy nebude chodit (nemoc atd.), musíte jej sami ze stravování odhlásit ve školní jídelně (telefonicky, mailem).

 

Provoz školní družiny bude běžný (dle platných přihlášek), děti budou stabilně v jednom oddělení.

 

Věříme, že takto nastavená opatření v naší škole budou fungovat a vše společně zvládneme.

Děkujeme za spolupráci.                                                                Vedení školy a třídní učitelky

 

 Časový harmonogram 

 

Doporučení MŠMT na podzimní prázdniny - Ter.

Tisk PDF

 Leták pro 1. stupeň 

 Leták pro 2. stupeň 

   
Strana 1 z 4